Kiedy warto zacząć odkładać na emeryturę?


Nie można się oszukiwać – emerytura z ZUS nie zapewni nam stabilnej przyszłości. Aby po przejściu na emeryturę nasza jakość życia drastycznie nie spadła, aby móc utrzymać obecny standard życia i zapewnić sobie bezpieczeństwo, trzeba jak najwcześniej zacząć gromadzić kapitał na przyszłość.

Zasada jest prosta – im wcześniej zaczniemy oszczędzać na przyszłą emeryturę, tym więcej pieniędzy uda nam się zgromadzić, bez jednoczesnego przeciążania budżetu domowego. Jest to niezwykle ważne, ponieważ poczucie bezpieczeństwa jest elementarną potrzebą każdego z nas. A realizują ją nie tylko bliscy, sytuacja polityczna i gospodarcza w kraju, ale też pieniądze, dzięki którym mamy własne lokum, opiekę zdrowotną, ubezpieczenia itp. Duże kwoty jest też trudniej oszczędzać, zwłaszcza, gdy ciągle pojawiają się nowe wydatki (przekonał się o tym chyba każdy – i młody człowiek i rodzic). Warto postawić na niewielkie procentowo sumy. Wielu ekonomistów zaleca, aby było to minimum 10 proc. wypłaty. Jeżeli tylko możesz, odkładaj również nadwyżki oraz premie.

Deadline dla odkładających na emeryturę

Najlepszą strategią, by zgromadzić kapitał, który pozwoli godnie żyć na emeryturze jest oszczędzanie długoterminowe.

Odkładanie na emeryturę w wieku 18 lat wydaje się nierealne i w 99% przypadków nie sprawdza się. W wieku 25 lat, gdy otrzymujemy pierwszą poważną pensję lub decydujemy się na założenie firmy, zaczynamy zmieniać priorytety – wydajemy coraz więcej (bo mamy w końcu własne pieniądze) i inwestujemy w siebie – na poziomie zawodowym, jak i prywatnym. Doskonale, jeżeli pomyślimy w tym czasie o gromadzeniu oszczędności. Jeżeli zaczynasz odkładać w wieku 26 lat 100 PLN miesięcznie, to uzbierasz ok. 50 000 złotych. Ale nie będziesz przecież zarabiać przez całe życie tyle samo. Wraz ze wzrostem pensji, należy pomyśleć o zwiększeniu kwot przeznaczonych na oszczędności.

 

Masz problem z oszczędzaniem?

Dowiedz się dlaczego! >>

 

Im później zaczniesz oszczędzać, tym większe kwoty musisz odkładać. Mając 35 lat, do emerytury zostaje Ci około 25–30 lat. W tej sytuacji najlepiej byłoby, gdybyś odkładał 30–40% swojej pensji. Skąd wziąć te pieniądze? Wyjście są dwa: zwiększyć dochód lub ciąć koszty.

Jak optymalnie odkładać na emeryturę?

Istotny jest wybór strategii oszczędzania. I na pewno odkładanie „do skarpety” nie jest najlepszym wyjściem. Dlaczego? Pieniądze w żaden sposób nie pracują, a do tego zostały stworzone.

Wyobraźmy sobie, że odkładamy 400 zł miesięcznie przez 30 lat. W tym czasie uzbieramy dokładnie 144 000 złotych. Wygląda imponująco, prawda? Odkładając je na konto oszczędnościowe nisko oprocentowane, suma będzie niewiele większa plus obniżona o obowiązkowy podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki).

Ale jeśli te pieniądze znajdą się na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) lub na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), to po 30 latach regularnego oszczędzania zgromadzisz blisko 278 000 złotych (zakładana stopa zwrotu wynosi 4%)! To kapitał, który pozwala wypłacać co miesiąc 1 000 złotych przez kolejne 14 lat! Chcesz sprawdzić, jakie wyniki uzyskałbyś przy innych kwotach? Sprawdź to w naszym kalkulatorze!

Pieniądze zgromadzone na IKE czy IKZE są od początku dziedziczone przez dowolnie wskazaną przez nas osobę. To oznacza, że nawet jeżeli zaczniemy już pobierać „wypłatę” z III filaru emerytalnego, ale nie wykorzystamy wszystkich zgromadzonych tam pieniędzy na skutek śmierci, oszczędności nie przepadają. Pozostała część zostaje przekazana osobie dziedziczącej.

Korzyści podatkowe dla przedsiębiorcy. Tu i teraz

Pieniądze przekazane na IKZE przynoszą realne korzyści już w momencie ich wpłacania. Korzystając z tego produktu, wpłacone kwoty można odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość ulgi zależna jest od wysokości wpłat (maksymalna wysokość jest ustalana co roku i co roku, na razie jest podwyższana), progu podatkowego, w jakim się rozliczasz oraz czy prowadzisz działalność gospodarczą. Przy tych samych założeniach, co wcześniej, sama ulga wyniosłaby ponad 30 tys. złotych, a to dodatkowe 2,5 roku wyższej emerytury. To również możesz sprawdzić w naszym kalkulatorze IKZE.

Ulgi podatkowe odczuwa się także przy wypłacie środków. Jeśli korzystasz z konta minimum pięć lat i osiągniesz wiek 60 dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn w IKE, możesz wypłacić środki w całości lub w części bez tzw. podatku Belki (19%), czyli podatku od zysków kapitałowych z inwestycji. Wpłacając taką samą kwotę na konto oszczędnościowe, lokatę lub obligacje skarbowe, ostateczna suma pieniędzy po ich wypłacie byłaby mniejsza o prawie 1/5. Przy dużych kwotach, to odczuwalna różnica.

 

IKE i IKZE. Korzyści podatkowe w praktyce

Poznaj je >>

 

W tej ilości możliwości szukaj wsparcia ekspertów

Sposobów na oszczędzanie jest całkiem sporo – od wspomnianej skarpety, przez lokaty w banku, fundusze inwestycyjne, akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe, aż po inwestycje w nieruchomości. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jak i gdzie lokować oszczędności na emeryturę – to zależy od tego, kim jesteś Ty, jakie masz podejście do życia, priorytety, a także możliwości finansowe. Wyspecjalizowani i doświadczeni doradcy finansowi mogą podsunąć najlepszą strategię na podstawie analizy Twojego podejścia do inwestycji oraz sytuacji materialnej.

Najważniejsze pozostaje jednak to, by stworzyć plan emerytalny i zacząć realizować go jak najwcześniej.

 

Materiał reklamowy Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji KPW (obecnie: KNF) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl. 

 

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
Niniejsza prezentacja ma charakter marketingowo-informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej, podatkowej rachunkowej czy księgowej, ani nie należy jej traktować w ten sposób. Materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego
Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym.
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.
Ulga podatkowa w wysokości 3 004,42 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 1 783,87 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 126,66 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ulga podatkowa w wysokości 4 506,62 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 2 675,81 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 689,98 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.