Jaką emeryturę dostaniesz jako przedsiębiorca? [aktualizowane]


Niską. A w zasadzie jedną z najniższych w kraju. I to nie żart ani dziennikarskie spekulacje. To fakt, którego na własnej skórze doświadczają już dzisiejsi przedsiębiorcy, właśnie przechodzący na emeryturę. Czy udałoby Ci się nie powtórzyć ich błędów?

Istnieje naprawdę duże prawdopodobieństwo, że co piąta osoba czytająca ten tekst prowadzi jednoosobową firmę. Skąd to wiemy? Ponieważ w naszym kraju aż 20% z nas to osoby samozatrudnione, co pozwala nam, choć z ostrożnością, przyjąć takie szacunki.

Mikro- i mali przedsiębiorcy to naprawdę duża społeczność, która pcha polską gospodarkę do przodu i jest odpowiedzialna za wciąż przyzwoite PKB. Niestety, w wielu kwestiach ci ludzie muszą liczyć na siebie. Tak jest również w przypadku emerytur.

Co poszło nie tak, czyli gdzie są pieniądze przedsiębiorców?

Przeciętna emerytura przedsiębiorcy to około 1820 zł brutto. Dla porównania: średnia emerytura z ZUS, czyli taka, którą otrzymują np. osoby pracujące na etacie, to około 2200 zł brutto. Skąd ta różnica aż 400 złotych? Jak piszemy w tym artykule, przedsiębiorcy płacą najniższe składki emerytalne z możliwych. Czyli ile? Wcale nie tak mało, bo aż 1 354,64 zł miesięcznie w 2020. W 2021 składka poszła w górę o kolejne 93 złote. Logicznie rzecz ujmując… nie ma to żadnego sensu.

Czas na kilka obliczeń, które najlepiej zobrazują problem.

 

Najniższe składki, czyli 60% przeciętnego wynagrodzenia

Prowadziłeś własny biznes przez 30 lat i przez cały ten czas odprowadzałeś najniższe składki do ZUS-u. Jeżeli w wieku 60 lat zdecydowałbyś się przejść na emeryturę, wynosiłaby ona… 710 złotych! Najniższe świadczenie, jakie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych to 1030 zł, czyli państwo dopłaciłoby do Twojej emerytury. To jednak nadal zdecydowanie nie odpowiada składce odprowadzanej przez 30 lat prowadzenia firmy. Dopiero przepracowując 37 lat, otrzymasz emeryturę powyżej absolutnego minimum, które gwarantuje państwo.

 

Wyższe składki, czyli 75% przeciętnego wynagrodzenia

Przyjmijmy teraz te same założenia, ale dla wyższych składek ZUS. Po 30 latach odprowadzania 75% przeciętnego wynagrodzenia… nadal nie otrzymujesz minimalnej emerytury. Mimo wyższej składki emerytalnej!

Przedsiębiorcy i samozatrudnieni nie są w tym dramacie sami. Do grupy osób o prognozowanej najniższej emeryturze od państwa należą również takie zawody jak artyści, lekarze, pielęgniarki czy nauczyciele-korepetytorzy.

Emerytura? Tylko na własny rachunek

Osoby, które decydują się na własną firmę kręci przede wszystkim niezależność i szansa na wyższe zarobki. Co zaskakujące, przedsiębiorcy do emerytury radzą sobie bardzo dobrze. Gdy przychodzi czas odpoczynku, jeżeli nie odkładali oszczędności na specjalne konto, są naprawdę w fatalnej sytuacji. Nagle niezależność zamienia się w zależność – od państwa czy rodziny, a wyższy dochód w najniższą emeryturę w kraju.

Co robić? Gdzie szukać rozwiązania? Tylko w długoterminowym oszczędzaniu. Przedsiębiorca, jak mało kto, wie, że aby móc inwestować i ryzykować, trzeba mieć odpowiednią poduszkę finansową. Takie zabezpieczanie buduje się tylko dzięki odkładaniu nadwyżki pieniędzy. Ponieważ każdy właściciel firmy to osoba fizyczna, może skorzystać z III filaru emerytalnego, w ramach którego działają Indywidualne Konto Emerytalne oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Oba pozwalają gromadzić oszczędności na emeryturę na własną rękę.

IKZE wydaje się wyjątkowo atrakcyjne dla przedsiębiorców, ponieważ oferuje ulgę podatkową oraz wyższe limity dla osób, które prowadzą własną działalność (to nowość, która została wprowadzona 1 stycznia 2021 roku). Ustalony limit dla samozatrudnionych to 1,8-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego. Ci, którzy rozliczają się według trzeciego progu podatkowego (32%) i prowadzą firmę, mogą liczyć nawet na 4506,62 zł z podatku dochodowego. Roczny limit wpłat jest naprawdę atrakcyjny i wynosi aż 14 083,20 zł. 

Dla samozatrudnionych według nowych zasad ulga podatkowa może wynosić nawet:

  • 1689,98 zł – podatek 12%
  • 2675,81 zł – podatek 19%
  • 4506,62 zł – podatek 32%

Czy IKZE i Tobie się opłaca? Sprawdź to w naszym kalkulatorze IKZE.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, oprócz możliwości odkładania na godną emeryturę, idealnie oddaje to, co cechuje ludzi przedsiębiorczych – niezależność oraz możliwość dodatkowego zysku. Koniecznie sprawdź, gdzie i kiedy warto otworzyć własny rachunek IKZE.

 

Czy przedsiębiorcy dostaną niższe emerytury niż nauczyciele?

Wiele na to wskazuje >> 

 

Materiał reklamowy Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji KPW (obecnie: KNF) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl. 

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
Niniejsza prezentacja ma charakter marketingowo-informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej, podatkowej rachunkowej czy księgowej, ani nie należy jej traktować w ten sposób. Materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego
Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym.
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.
Ulga podatkowa w wysokości 3 004,42 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 1 783,87 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 126,66 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ulga podatkowa w wysokości 4 506,62 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 2 675,81 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 689,98 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.