IKE i IKZE. Korzyści podatkowe w praktyce


Czy Tobie też oszczędzanie kojarzy się z odkładaniem pieniędzy, których wartość docenisz dopiero za wiele, wiele lat? Jeżeli tak, to czas zmienić podejście! Na rynku od dawna istnieją sprawdzone produkty, które pozwalają gromadzić dodatkowe pieniądze oraz korzystać z ulg podatkowych już teraz.

Optymalizacja podatkowa dla niektórych brzmi jak czarna magia lub bardzo zaawansowana wiedza z obszaru ekonomii i finansów, z której nieopanowaniem już się pogodzili. Tymczasem jest to jedna z metod oszczędzania pieniędzy i ochrony kapitału. Popularnym sposobem jest założenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) lub Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), które chronią nasze pieniądze przed podatkami.

IKE, czyli sposób na Belkę

Wielu ludzi decyduje się założyć konta emerytalne, pomagające i zachęcające ich do systematycznego odkładania dodatkowych pieniędzy na przyszłą emeryturę. W ramach III filaru emerytalnego funkcjonuje m.in. IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne. Na to konto można co roku odkładać ograniczoną kwotę (w 2024 roku jest to limit 23 472 zł). Zgromadzone pieniądze mogą pracować (np. dzięki inwestowaniu w fundusze inwestycyjne według preferencji właściciela) i generować zyski kapitałowe.

W każdej innej sytuacji, jak lokata czy konto oszczędnościowe stworzonymi z myślą o emeryturze, od tak uzyskanych zysków (bo oba produkty są oprocentowane) należy zapłacić tzw. podatek Belki (od zysków kapitałowych), który wynosi 19 proc.

 

5 argumentów, aby wybrać IKE jako sposób na swoją emeryturę

Poznaj je teraz >> 

 

Przywilejem IKE jest zwolnienie z tego podatkowego obowiązku. Po 60. lub 65. urodzinach (w zależności od nabycia prawa do świadczenia emerytalnego) możesz wypłacić zgromadzone fundusze wraz z pełnym wypracowanym przez lata zyskiem. Dlatego IKE to bardziej opłacalna forma długoterminowego oszczędzania niż lokata czy obligacje.

Przykładowo, jeżeli zgromadzona suma na koncie będzie wynosić 200 000 zł, to w przypadku konta oszczędnościowego wypłacisz tylko 162 000 zł, a w przypadku IKE równe 200 000 złotych. Finalnie zaoszczędzisz więc 38 000 złotych. To bardzo duża kwota, która wystarczyć może nawet na dwadzieścia lat około 800 zł dodatkowych środków do emerytury.

IKZE i bardzo korzystna ulga podatkowa

Drugim produktem w ramach III filaru emerytalnego są Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. To również ciekawy i opłacalny sposób oszczędzania na emeryturę, dający możliwość odliczenia wpłat na IKZE w danym roku podatkowym.

Wpłacając na IKZE co roku maksymalną kwotę (w 2024 roku to 9 388,80 zł lub 14 083,20 zł, jeżeli prowadzisz swoją działalność gospodarczą), jej równowartość odpisujemy od dochodu w zeznaniu podatkowym. Najlepiej jest odkładać tyle, ile pozwala ustalony limit wpłat, ponieważ rośnie wtedy wysokość ulgi. Ta natomiast zależy od progu podatkowego, w jakim się rozliczamy. I tak odkładając w 2024 roku 9 388,80 zł rocznie na IKZE, osoby w I progu podatkowym (12%) otrzymać mogą zwrot 1126,66 zł, w III progu podatkowym (32%) – 3 004,42 zł. Przedsiębiorcy mogą uzyskać jeszcze większe zwroty:

  • 1689,98 zł – podatek 12%
  • 2675,81 zł – podatek 19%
  • 4506,62 zł – podatek 32%

To oznacza, że w przeciągu 30-letniego okresu inwestycji, można w ten sposób zyskać od 32 000 zł wzwyż. Warto dodać, że roczny limit wpłat na IKZE zależy od średniego wynagrodzenia – im jest ono wyższe, tym więcej pieniędzy możesz wpłacić na przyszłą emeryturę.

 

Masz problem z decyzją? Oto 7 odpowiedzi na najważniejsze pytania o IKZE

Czytaj dalej >>

 

Wypełniając PIT, wpisujesz w odpowiednią rubrykę sumę wpłaconej na IKZE kwoty. Tak odzyskane pieniądze możesz wpłacić znowu na konto emerytalne lub pokryć bieżące potrzeby. Prawo do wypłaty funduszy z IKZE nabywa się w wieku 65 lat.

III filar emerytalny – dlaczego warto go mieć?

Pieniądze zgromadzone na IKE czy IKZE są bezpieczne – państwo w żaden sposób nie może ingerować w tak zgromadzone fundusze. Sytuacja jest zgoła inna w przypadku składek odprowadzanych na ZUS i OFE (I i II filar emerytalny). W tych filarach zupełnie nie mamy wpływu, na to, co dzieje się z naszymi przyszłymi oszczędnościami na emeryturę.

Optymalizacja podatkowa to mniej wymagający sposób na generowanie pieniędzy niż odmawianie sobie codziennie drobnych przyjemności. Wbudowane ulgi podatkowe (zwolnienie z podatku Belki lub odliczenie wpłat od dochodu) w ramach IKE i IKZE mają dodatkowo zachęcać Polaków do oszczędzania na przyszłość – po prostu się im to opłaca. Teraz i za kilkanaście lat.

 

Materiał reklamowy Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji KPW (obecnie: KNF) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl. 

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
Niniejsza prezentacja ma charakter marketingowo-informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej, podatkowej rachunkowej czy księgowej, ani nie należy jej traktować w ten sposób. Materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego
Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym.
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.
Ulga podatkowa w wysokości 3 004,42 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 1 783,87 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 126,66 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ulga podatkowa w wysokości 4 506,62 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 2 675,81 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 689,98 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.