Ile chcesz odkładać miesięcznie w IKZE?

100 zł 782,40 zł

Podaj swój wiek:


Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne:

Przewidywana kwota oszczędności z IKZE: 84 000 zł

Dodatkowy zysk z ulgi podatkowej: 10 080 zł


Całkowity zysk z ulgą podatkową: 92 080 zł

Plus to, co wypracujemy dla Ciebie w trakcie trwania inwestycji.

Uwaga! Obliczając Twoją ulgę podatkową, założyliśmy, że jesteś w pierwszym progu podatkowym (12%).
Obliczając kwotę oszczędności na kolejne lata, zastosowaliśmy limit wpłat na IKZE dla osób fizycznych obowiązujący w 2024 roku, czyli 9 388,80 zł. Pamiętaj, że dla os. prowadzących pozarolniczą działalność w 2024 limit ten wynosi 14 083,20 PLN.

zacznij oszczędzać ›

ILE REALNIE CHCESZ ODKŁADAĆ NA IKZE CO MIESIĄC?


Martwisz się prognozowaną wysokością swojej emerytury? Weź sprawy w swoje ręce i policz, ile jesteś w stanie dodatkowo zaoszczędzić. Pamiętaj o tym, że korzystając z naszych narzędzi i produktów emerytalnych, możesz także odliczyć ulgę podatkową.

Zobacz, ile możesz zyskać, jeśli zdecydujesz się na oszczędzanie już dziś.

Interesuje Cię powyższa kwota?

Zostaw kontakt do siebie, a nasz ekspert oddzwoni i odpowie na wszystkie pytania.

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy! Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie.

Możesz na nas liczyć! Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy przejść przez wszelkie formalności związane z inwestowaniem w lepszą emeryturę.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
Niniejsza prezentacja ma charakter marketingowo-informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej, podatkowej rachunkowej czy księgowej, ani nie należy jej traktować w ten sposób. Materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego
Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym.
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.
Ulga podatkowa w wysokości 3 004,42 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 1 783,87 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 126,66 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ulga podatkowa w wysokości 4 506,62 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 2 675,81 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 689,98 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.