Ile chcesz odkładać miesięcznie w IKZE?

100 zł 525 zł

Podaj swój wiek:


Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne:

Przewidywana kwota oszczędności z IKZE: 36 000 zł

Dodatkowy zysk z ulgi podatkowej: 6 480 zł


Całkowity zysk z ulgą podatkową: 42 480 zł

Plus to, co wypracujemy dla Ciebie w trakcie trwania inwestycji.

Uwaga! Obliczając Twoją ulgę podatkową, założyliśmy, że jesteś w pierwszym progu podatkowym (17%).
Obliczając kwotę oszczędności na kolejne lata, zastosowaliśmy limit wpłat na IKZE dla osób fizycznych obowiązujący w 2021 roku, czyli 6 310,80 zł. Pamiętaj, że dla os. prowadzących pozarolniczą działalność w 2021 limit ten wynosi 9 466,20 PLN.

zacznij oszczędzać ›

Ile realnie chcesz odkładać na IKZE co miesiąc?


Martwisz się prognozowaną wysokością swojej emerytury? Weź sprawy w swoje ręce i policz, ile jesteś w stanie dodatkowo zaoszczędzić. Pamiętaj o tym, że korzystając z naszych narzędzi i produktów emerytalnych, możesz także odliczyć ulgę podatkową.

Zobacz, ile możesz zyskać, jeśli zdecydujesz się na oszczędzanie już dziś.

Interesuje Cię powyższa kwota?

Zostaw kontakt do siebie, a nasz ekspert oddzwoni i odpowie na wszystkie pytania.

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy! Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie.

Możesz na nas liczyć! Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy przejść przez wszelkie formalności związane z inwestowaniem w lepszą emeryturę.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują się w Prospektach Informacyjnych funduszy oraz w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Wzrostu, Generali Akcje: Nowa Europa, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcje Dywidendowy w Generali FunduszeFIO oraz Generali Obligacje Aktywny, Generali Akcje: Daleki Wschód, Generali Euro, Generali Akcje Biopharma, Generali Akcje Selektywny Globalny, Generali Zagraniczny, Generali Aktywa Polskie w Generali FunduszeSFIO. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.