Dlaczego nie lubisz oszczędzać na odległą przyszłość?


Bo nie widzisz w tym sensu? Bo nie czujesz upływającego czasu? Bo jakoś to będzie? Oszczędzanie na emeryturę traktujemy jako… W zasadzie w ogóle nie podchodzimy do tego poważnie. Dlatego czeka nas niepoważna emerytura.

Emerytura dla współczesnych 30-latków to jak mówienie o śmierci. Dla 55-latków to sytuacja, w której pogodzili się, że niewiele mogą z nią zrobić. Z jednej strony niskie wyliczenia od ZUS-u, z drugiej za mało czasu, by zacząć oszczędzać bez konieczności odkładania 50 proc. dochodu. A na zorientowanie się, o co chodzi z tymi bitcoinami raczej jest już za późno. I tak w nerwach spędzasz ostatnie pięć lub dziesięć lat w pracy, przedłużasz ją o kolejne lata, jesteś coraz bardziej zmęczony, a praca staje piekłem.

Okazuje się, że receptą na uniknięcie takiego stanu jest czas. Czas, jaki poświęcimy na odkładanie pieniędzy. Im dłużej, tym nie tylko więcej zgromadzimy, ale i damy większą szansę pracować naszym oszczędnościom, np. w funduszach inwestycyjnych lub innych produktach finansowych.

Oszczędzanie to stan umysłu

Z reguły, gdy masz konkretne plany wakacyjne lub te związane z hobby i wiesz, ile dokładnie będziesz potrzebować na to funduszy, decydujesz się zbierać pieniądze. Masz mocne postanowienie, motywację, deadline (z reguły niezbyt odległy) oraz wizję, jak wydajesz oszczędzoną kasę i realizujesz marzenia. Trudno sobie jednak wyobrażać, co będziesz robić za 20-30 lat na emeryturze i na co przydadzą się pieniądze. Przecież nie na jedzenie, rachunki, lekarstwa? Skoro starcza już teraz, to jak może zabraknąć w przyszłości?! Może – eksperci przewidują, że emerytura z ZUS będzie wynosić ok. 1/3 Twoich obecnych dochodów. To bardzo mało, ale nie każemy Ci tego sobie teraz wyobrażać. To i tak nie zadziała.

Wróćmy do podstaw, czyli psychologii oszczędzania. Przede wszystkim musisz być pewny, że chcesz oszczędzać. Co motywuje Cię do oszczędzania? Poczucie bezpieczeństwa, kontrola na życiem, lęk o przyszłość? A może masz potrzebę gromadzenia tzw. fuck-off founds, czyli oszczędności, które pozwolą Ci być niezależnym od nikogo i od niczego? Takie fundusze pozwalają np. na rzucenie etatu i przejście na wcześniejszą emeryturę.

Co torpeduje Twoje plany na oszczędzanie?

Nasz umysł jest zbudowany na zasadzie przeciwieństw, dlatego zaraz odzywa się nasza druga natura – wygodnego konformisty. Gdy zaczynasz oszczędzać, nagle Twój umysł torpeduje Cię myślami o tym, dlaczego rezygnujesz z przyjemności, w imię czego i jakim kosztem. Porównuje Cię do znajomych, którzy bawią się i żyją chwilą.

Stosunek do pieniędzy buduje się również na podstawie doświadczeń wyniesionych z domu. Jeżeli Twoi rodzice oszczędzali, najprawdopodobniej Tobie to zachowanie przyjdzie z pewną łatwością, wręcz naturalności. Jeżeli sytuacja była skrajnie inna, sposobem jest zdobycie odpowiedniej wiedzy z zakresu finansów. Badania pokazują, że w społeczeństwach o wysokim poziomie wiedzy z zakresu ekonomii przeciętne oszczędności są normą i osiągają znaczne kwoty w przeliczeniu na mieszkańca.

Planowanie i przewidywanie przyszłości oraz oszczędzanie zgodnie z samym sobie to podstawa sukcesu w gromadzeniu pieniędzy na przyszłość. Odsyłamy Cię tutaj do eksperymentu prof. Waltera Mischela, który w latach 60. przeprowadził tzw. test pianki (marshmallow test). Pokazuje on czy badani (czterolatki) były w stanie zapanować nad swoimi pokusami (samokontrola) i tym samym otrzymać większą nagrodę. Zobacz cały eksperyment na TED Talks:

Czy Tobie udałoby się przejść test pianki?

Ekonomiczne podejście do oszczędzania

Jeżeli czujesz, że miałbyś problemy w marshmallow test, potrzebujesz dodatkowej zachęty. Psychologia oszczędzania to jeden (choć bardzo ważny) aspekt odkładania. Dla ludzi, którzy od dawna pracują na etacie lub prowadzą firmę, a życie z fiskusem i ZUS-em traktują jako coś zupełnie normalnego, niezwykle ważne są kwestie związane z opłacalnością inwestycji, zyskiem, benefitami czy optymalizacją podatkową. Gromadzenie pieniędzy w ramach produktów finansowych, które nagradzają ich trud, brzmi więc jak idealne rozwiązanie!

Aby wyjść naprzeciw takim oczekiwaniom, w Polsce w ramach systemu emerytalnego powstał III filar, który ma służyć tylko i wyłącznie dobrowolnemu gromadzeniu oszczędności na emeryturę. Wśród trzech rozwiązań, dwa cieszą się największym zainteresowaniem. Są to Indywidualne Konto Emerytalne oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Finansowego. Oba narzędzia są całkowicie dobrowolne i dają nam znaczną elastyczność. Po pierwsze, sam decydujesz, gdzie, w jakiej formie i ile chcesz gromadzić kapitał emeryturę. Takie rozwiązanie to doskonałe wyjście dla wewnętrznego konfliktu, który z jednej strony karze Ci oszczędzać, z drugiej – ulega pokusom, okazjom i modzie. Po drugie, IKE oraz IKZE wyposażone je w bardzo korzystne ulgi podatkowe. Po trzecie, w przeciwieństwo do lokat czy obligacji, mając IKE czy IKZE można dokonać zwrotu częściowego lub wypłaty środków przed uzyskaniem prawa do ich wypłaty.

 

Chcesz wiedzieć więcej o IKZE lub IKE?

Uzupełnij wiedzę >> 

 

Sprawdź, ile już dziś możesz oszczędzić

Oszczędzając długoterminowo z wykorzystaniem IKE i/lub IKZE, zabezpieczasz przyszłość. Wpłacając regularnie nawet niewielkie kwoty, możesz zgromadzić fundusz, który zagwarantuje Ci dobrą emeryturę. Aby przekonać się, ile możesz zgromadzić pieniędzy w danym czasie, skorzystaj z naszego kalkulatora IKZE. Wyliczy on również dla Ciebie wysokość ulgi podatkowej w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują się w Prospektach Informacyjnych funduszy oraz w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Wzrostu, Generali Akcje: Nowa Europa, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcje Dywidendowy w Generali FunduszeFIO oraz Generali Obligacje Aktywny, Generali Akcje: Daleki Wschód, Generali Euro, Generali Akcje Biopharma, Generali Akcje Selektywny Globalny, Generali Zagraniczny, Generali Aktywa Polskie w Generali FunduszeSFIO. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.