8 pytań, na które musisz znać odpowiedź przed wybraniem IKE


Słyszałeś już o IKE, ale wahasz się przed założeniem konta? Na pewno są pytania, które chciałbyś zadać przed ostateczną decyzją. Przygotowaliśmy odpowiedzi na najtrudniejsze kwestie, dotyczące korzyści i bezpieczeństwa Twoich pieniędzy na Indywidualnym Koncie Emerytalnym.

1. Czym w zasadzie jest IKE, kiedy i dla kogo powstało?

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to produkt, z jakiego możemy korzystać w ramach III filaru emerytalnego. Jest nieobowiązkowy i w ramach niego funkcjonują IKE, IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) oraz PPE – Pracowniczy Program Emerytalny oraz PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe. Produkt powstał w 2004 roku.

 

Czym jest PPE i PPK i dlaczego warto się nimi zainteresować?

Dowiedz się >>

 

Indywidualne Konto Emerytalne to produkt stworzony dla osób, chcących regularnie oszczędzać dodatkowe pieniądze na emeryturę. Pozwala również ominąć podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) przy wypłacie.

Posiadać IKE może każdy, kto ukończył 16 lat. Osoby małoletnie, w wieku 16–18 lat, mogą wpłacać na indywidualne konto emerytalne tylko w roku kalendarzowym, w którym otrzymują dochody z pracy, wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Mogą je mieć zarówno osoby, które prowadzą własną firmę, jak i osoby prywatne. Korzyści z IKE czerpie się dopiero po przejściu na emeryturę (czyli nabyciu praw do świadczeń emerytalnych) w wieku 60 lub 65 lat.

2. Dlaczego warto mieć IKE?

Po ponad 40 latach pracy nikt z nas nie chciałby martwić się o pieniądze. Liczymy na emeryturę z ZUS-u, do którego odprowadzamy co miesiąc składki już teraz. Jednak dziś eksperci przekonują, że emerytura z ZUS-u może nie zapewnić spokojnej starości. Najlepiej oszczędzać na własną rękę m.in. w ramach III filaru.

3. Czy IKE to popularny sposób oszczędzania na emeryturę wśród Polaków?

Popularność IKE rośnie, co pokazują najnowsze badania przeprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Coraz więcej osób jest zainteresowanych dobrowolnym oszczędzeniem na emeryturę. W ciągu roku (pomiędzy 2020 a 2021) liczba otwartych IKE wzrosła o 20 proc.

Rośnie też wysokość składek, które wpłacają Polacy na III filar. IKE zdobywa popularność w bardzo dobrym tempie.

4. IKE czy konto oszczędnościowe – co jest bardziej opłacalne?

Odkładając pieniądze na konto oszczędnościowe w banku, nie mamy limitu wpłat. W większości przypadków takie konto pozwala na nielimitowany dostęp do pieniędzy oraz możliwość ich wypłacania bez utraty oprocentowania czy innych profitów, ale z koniecznością zapłacenia podatku od zysków (tzw. podatek Belki). Pieniądze są bezpieczne, ale bardzo nisko oprocentowane. Mając konto osobiste oraz konto oszczędnościowe w tym samym banku, to drugie jest najczęściej darmowe. Wizja łatwo dostępnych pieniędzy niestety kusi zbyt wielu i zanim uzbierają oni pewną kwotę, zdążą ją już wydać na bieżące wydatki. W efekcie nadal są w tym samym miejscu.

Odkładając pieniądze na IKE, największą wadą jest roczny limit wpłat. Dodatkowo pieniądze możemy wypłacić dopiero po 60. urodzinach oraz spełnieniu dodatkowych warunków: minimum 5 lat wpłat lub dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę zgromadzonych na IKE oszczędności. Jeżeli jednak wytrzymamy do emerytury, wypłacone pieniądze są zwolnione z podatku Belki (19% od zysków od odłożonej kwoty). Pieniądze z IKE można dodatkowo pomnażać, wybierając fundusz inwestycyjny. Specjaliści z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych będą zarządzać gromadzonymi pieniędzmi według wybranego wariantu inwestowania. IKE przynosi więc o wiele większe korzyści niż konto oszczędnościowe.

5. IKE czy IKZE – który system oszczędzania na emeryturę jest lepszy?

To jedno z odwiecznych pytań. Zasadnicza różnica między IKE a IKZE dotyczy:

  • wysokości wpłat (w 2024 r. roczny limit wpłat wynosi w IKE – 23 472 zł, IKZE – 9 388,80 zł dla osób indywidualnych oraz 14 083,20 zł dla przedsiębiorców),
  • opodatkowania wypłaty (w przypadku IKE jesteśmy zwolnieni z tzw. podatku Belki (19%). W IKZE zapłacimy 10-procentowy podatek od zysków,
  • korzyści podatkowych.

W ramach IKE nie możemy liczyć na żadne ulgi podatkowe w trakcie okresu wpłacania pieniędzy na konto. IKZE pozwala na odliczenie wpłat w danym roku podatkowym od podstawy opodatkowania.

 

Chcesz poznać więcej różnic między IKE a IKZE?

Przeczytaj ten artykuł >> 

 

Jeżeli odliczony podatek zostanie wpłacony na konto IKZE, ten produkt może okazać się bardziej opłacalny. Jeżeli podlegasz pod III próg podatkowy (32%), również korzystniej wypada IKZE.

Podsumowując, wybór zależy od tego, co zrobisz z odliczonym podatkiem, Twojego progu podatkowego oraz przewidywanej stopy zwrotu. W tej sytuacji najlepiej jest przeprowadzić symulacje zysków ze specjalistą lub za pomocą kalkulatora IKE/IKZE.

6. Czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze z IKE?

Tak, choć nie jest to zalecana strategia. Przyjęto założenie, że indywidualne konto emerytalne ma służyć oszczędzaniu na dodatkową emeryturę. Dlatego, jeżeli chcesz skorzystać z ulgi podatkowej, możesz wypłacić zgromadzone oszczędności, dopiero gdy ukończysz 60 lat (lub 55 lat i uzyskasz uprawnienia emerytalne) oraz:

  • Będziesz wpłacać na IKE w co najmniej 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
  • ponad połowy wartości wpłat na IKE zrealizujesz co najmniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę.

Wtedy zgromadzone oszczędności są zwolnione z podatku Belki (19%).

Jeżeli zdecydujesz się wypłacić pieniądze z konta IKE wcześniej, musisz zapłacić podatek od zysków. Zrobi to oczywiście instytucja finansowa, w której masz IKE.

Ważne! Tylko w ramach IKE masz możliwość częściowego zwrotu pieniędzy. Możesz wypłacić część zgromadzonej kwoty, nie tracąc przy tym możliwości oszczędzania dalej na tym IKE (nie likwidujesz i nie wypowiadasz umowy). To bardzo dobre wyjście awaryjne.

7. Czy mogę zrobić sobie przerwę we wpłatach na IKE?

Tak, najczęściej wystarczy pierwsza wpłata na konto. Klient sam ustala termin i wysokość wpłat (ale nie więcej niż dopuszcza roczny limit). Możesz zrobić przerwę w wpłatach na dowolnie długi czas.

Musisz jednak pamiętać, aby wpłacać na IKE w co najmniej 5 dowolnych latach kalendarzowych lub ponad połowę wartości wpłat na IKE zrealizować co najmniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę. To ważne warunki, aby od zgromadzonych oszczędności nie zapłacić podatku Belki.

Największe korzyści przynosi jednak regularne oszczędzanie.

8. Co dzieje się z pieniędzmi w IKE w razie mojej śmierci?

Oszczędności zgromadzone na IKE są dziedziczone w całości, bez podatku od spadków i darowizn. Dziedzicząc pieniądze z IKE, możesz je przenieść na własne konto w III filarze lub od razu wypłacić (również bez podatku).

 

Poznaj 7 faktów o IKZE i podejmij dobrą decyzję

Sprawdź to >>

 

Materiał reklamowy Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji KPW (obecnie: KNF) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl. 

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
Niniejsza prezentacja ma charakter marketingowo-informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej, podatkowej rachunkowej czy księgowej, ani nie należy jej traktować w ten sposób. Materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego
Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym.
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.
Ulga podatkowa w wysokości 3 004,42 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 1 783,87 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 126,66 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ulga podatkowa w wysokości 4 506,62 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 2 675,81 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 689,98 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.