IKE czy IKZE – które konto wybrać?


„IKE czy IKZE co wybrać”, to chyba najczęściej wyszukiwane zapytanie w Google. I faktycznie, ci poważnie rozważający otwarcie konta na emerytalne zabezpieczenie, często wahają się, którą opcję wybrać. Decyzja nie jest łatwa, bo zależy od wielu czynników. Postaramy się dziś odpowiedzieć jednak na to pytanie prosto i obrazowo.

IKE oraz IKZE mają jeden cel – zabezpieczyć Cię na emeryturę poprzez długoterminowe oszczędzanie już teraz. W obu produktach z III filara emerytalnego możesz odkładać pieniądze na specjalny rachunek. Po uzbierane środki sięgasz dopiero w dniu 60 lub 65 urodzin – w zależności od wybranego rozwiązania (o tym za chwilę). W oba produkty wpisane są pewne finansowe udogodnienia, które mają dodatkowo zachęcić do zakładania IKE i IKZE. I to one decydują o wyborze rozwiązania emerytalnego.

Cechy wspólne, czyli o to nie musisz się martwić

Oba produkty finansowe mogą być prowadzone przez banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz fundusze inwestycyjne. W związku z tym ostatecznie masz wybór, czy Twoje pieniądze mają pracować szybciej na funduszach lub bardzo powoli rosnąć na obligacjach.

 

Bezpieczeństwo

Ponieważ IKE i IKZE, w przeciwieństwie do ZUS i OFE nie są prowadzone w instytucjach państwowych, Twoje gromadzone fundusze są bezpieczne i tak, jak to miało miejsce w 2013 roku z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi, nikt nie może Ci ich odebrać.

 

Dziedziczenie

W razie Twojej śmierci, zgromadzony kapitał z obu kont podlega dziedziczeniu według prawa spadkowego. Można też wskazać osoby, które mają dziedziczyć. W oby przypadkach, wypłaty zwolnione są podatku od spadków i darowizn. W przypadku IKZE należy zapłacić podatek dochodowy. Można również tak odziedziczone fundusze przekazać na własne IKE lub IKZE w ramach wypłaty transferowej.

 

Wpłaty/wypłaty

Poza tym, w obu przypadkach sam regulujesz częstotliwość i wysokość wpłat. Może to być raz w roku lub co miesiąc. Nie ma również ograniczeń wiekowych (min. 16 lat) ani określonych minimalnych wysokości wpłat. Jako osoba fizyczna, możesz mieć oba konta i w obu przypadkach, jeżeli zdecydujesz się na całkowite wycofanie środków przed uzyskaniem do nich „praw”, musisz ponieść związane z tym koszty.

Skoro znasz już najważniejsze podobieństwa, czas przejść do treści, po którą naprawdę tu przyszedłeś.

IKE czy IKZE – ile pieniędzy mogę zyskać w obu przypadkach?

Indywidualne Konto Emerytalne pozwala oszczędzać co roku do 23 472 zł (limit wpłat na rok 2024). Czyli około 1 956 zł miesięcznie. Na Indywidualne Konto Zabezpieczania Emerytalnego możesz rocznie wpłacić praktycznie dwa razy mniej – tylko 9 388,80 zł (limit wpłat na rok 2024) lub 14 083,20 zł, jeżeli prowadzisz swoją działalność gospodarczą. Ale w IKZE otrzymujesz dodatkowy i bardzo ważny benefit – możliwość zapłacenia mniejszego podatku dochodowego (PIT) i otrzymania ulgi podatkowej. Za rok 2024  może to być nawet 3 004,42 zł zwrotu, a dla przedsiębiorców aż 4 506,56 zł (przy progu podatkowym 32%). W przypadku IKZE czerpiemy więc korzyści już od pierwszego roku oszczędzania, w IKE na końcu.

W IKZE najbardziej opłaca się wpłacać maksymalną kwotę, ponieważ dzięki temu można uzyskać maksymalny zwrot w swoim progu podatkowym. Jeżeli jesteś gotowy oszczędzać więcej, wtedy warto otworzyć również rachunek IKE.

Wiek a oszczędzanie na emeryturę

Warto wiedzieć, że wybór IKE lub IKZE ma znaczenie. Według ustawy o IKE nabywasz prawo do wypłaty w wieku 60 lat. W tym wieku zdecydowana większość z nas faktycznie przechodzi na emeryturę. W przypadku IKZE prawo mówi, że zgromadzony kapitał można wypłacić w wieku 65 lat.

Im później zdecydujesz się na oszczędzanie w ramach III filaru, tym bardziej opłacalne będzie założenie obu kont i wpłacanie na nie maksymalnych rocznych limitów.

Emerytura na ASAP-ie?
Nie z nami! Czytaj też >> 

 

Im dłużej możemy oszczędzać, tym więcej pieniędzy uda nam się uzbierać na emeryturę. Jeżeli wiemy, że będziemy pracować do 65 roku życia, warto rozważyć IKZE, a pieniądze uzyskane z obniżonego PIT-u również przeznaczyć na stare lata.

Niespodziewany dostęp do pieniędzy – gdzie łatwiej?

W trudnej sytuacji życiowej odkładana przez kilkanaście lat fortuna na emeryturę może okazać bardzo pomocna, a na pewno tańszym rozwiązaniem niż zaciągnięcie pożyczki czy kredytu. Pieniądze z IKE i IKZE można oczywiście wypłacić przed upływem ustawowego wieku, choć wiąże się to z utratą podatkowych benefitów, o których pisaliśmy wyżej.

W IKZE sytuacja jest dość jednoznaczna. Możliwy jest tylko i wyłącznie całkowity zwrot zgromadzonych funduszy, od których należy zapłacić podatek dochodowy. Zwrot pieniędzy jest jednoznaczny z zamknięcie rachunku.

W IKE mamy więcej elastyczności, ponieważ możliwy jest całkowity i częściowy zwrot pieniędzy. W przypadku częściowego zwrotu możemy wypłacić pieniądze, które pochodzą z Twoich wpłat. Na rachunku muszą pozostać jednak jakiekolwiek pieniądze, by IKE nadal działało – do odkładania pieniędzy można wrócić w każdej chwili. Od tak wypłaconych pieniędzy pobierany jest podatek od zysków. Jeżeli chcesz trwale zamknąć IKE, należy złożyć odpowiednie dyspozycje w instytucji finansowej, w której jest IKE oraz zapłacić podatek Belki od wygenerowanych zysków.

 

Szukasz prezentu na życie?
Mamy idealną propozycję! Sprawdź >> 

 

Co wybrać?

Wszystko zależy od kwoty, jaką możesz przekazywać na oszczędności na emeryturę, wybranej formy obrotu pieniędzmi (np. obligacje czy fundusze inwestycyjne), sytuacji finansowej, w jakiej się znajdujesz oraz czasu, jakim dysponujesz, zanim rozpoczniesz „najdłuższe wakacje życia”.

 

Materiał reklamowy Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji KPW (obecnie: KNF) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl. 

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
Niniejsza prezentacja ma charakter marketingowo-informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej, podatkowej rachunkowej czy księgowej, ani nie należy jej traktować w ten sposób. Materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego
Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym.
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.
Ulga podatkowa w wysokości 3 004,42 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 1 783,87 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 126,66 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ulga podatkowa w wysokości 4 506,62 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 2 675,81 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 689,98 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.