7 pytań, które warto sobie zadać zanim wybierzesz IKZE


Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to z punktu widzenia Kowalskiego skomplikowany produkt finansowy. Dlatego specjalnie dla Was przygotowaliśmy ściągę zawierającą najważniejsze informacje o tej formie oszczędzania. Opisaliśmy także najważniejsze różnice pomiędzy IKE a IKZE. Zaczynamy?

1. Czym tak naprawdę różni się IKE od IKZE?

Zasadnicze różnice między produktami III filara emerytalnego to:

  • wysokości wpłat (w 2021 r. roczny limit wpłat wynosi w IKE – 15 777 zł, IKZE – 6 310,80 zł, IKZE dla samozatrudnionych – 9 466,20 zł),
  • opodatkowanie wypłaty – w przypadku IKE jesteśmy zwolnieni z podatku Belki (19%), w IKZE po 65 roku życia zapłacimy pomniejszony podatek od wpłat i zysków (tylko 10%),
  • korzyści podatkowe – wpłaconych pieniędzy na IKE nie możemy odliczyć od podatku, inaczej jest w przypadku IKZE. To jeden z ciekawszych produktów, który nie tylko motywuje do oszczędzania na przyszłość, ale daje benefity „na bieżąco”. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, koniecznie sprawdź nasz artykuł o ulgach podatkowych z IKZE i IKE >>.

 

Inne kwestie to:

  • Różnica w wieku nabycia prawa do wypłaty – w IKE prawo do wypłaty zgromadzonych pieniędzy otrzymuje się wraz z ukończeniem 60 lat. W IKZE wszyscy mają możliwość wypłaty środków bez podatku Belki w wieku 65 lat. Ale dzięki temu korzyści z ulg podatkowych czerpiemy dłużej.
  • W IKE istnieje możliwość wypłaty części zgromadzonych pieniędzy przed nabyciem do nich „pełnych praw”. W IKZE nie masz takiej opcji.
  • W przypadku śmierci właściciela IKE, osoba dziedzicząca nie płaci podatku od dochodu oraz spadku przy wypłacie pieniędzy. W IKZE spadkobierca jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy, jeżeli zdecyduje się na wypłatę pieniędzy z konta. W obu przypadkach można dokonać wypłaty transferowej, czyli przenieść środki na konto (IKE lub IKZE) uposażonego. W tej sytuacji zasady wypłaty po osiągnięciu do niej prawa nie zmieniają się.

Poza tym, oba produkty polegają na gromadzeniu dodatkowych pieniędzy na czas emerytury, które będziesz mógł wykorzystać na dowolny cel. W obu przypadkach oszczędności mogą być ostatecznie wypłacane w ratach lub w całości – to decyzja, którą podejmuje właściciel konta. Dodatkowo, pieniądze z obu kont mogą być inwestowane w różne produkty finansowe, np. fundusze inwestycyjne. Ostateczna kwota do wypłacenia na emeryturze zależy od wysokości wpłat, jakich dokonaliśmy oraz wybranego wariantu inwestowania – od ostrożnych po agresywne.

2. IKE czy IKZE – które konto wybrać?

Nie ma to jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ są to kwestie indywidualne. Oba produkty zostały skonstruowane tak, by się wzajemnie nie wykluczać. Dobrą wiadomością jest fakt, że jedna osoba może mieć oba konta.

Jak już wiesz, w ramach IKZE co roku możesz otrzymać ulgę podatkową – wymierne pieniądze dzięki odliczeniu podatku dochodowego od wpłat na to konto. Istotne jest to, co robimy z dodatkowymi pieniędzmi.

Jeżeli uzyskaną ulgę będziemy wpłacać na IKZE, a nie przeznaczać na bieżącą konsumpcję, finalnie uzyskamy wyższe kwoty. Jeżeli natomiast wpadasz w niższy próg podatkowy, wiesz, że odliczoną ulgę podatkową wolałbyś przeznaczyć na bieżące wydatki – wtedy korzystniej wypada IKE.

Największe korzyści z IKZE czerpią osoby rozliczające się według drugiego progu podatkowego (32%). Ci, których dotyczy niższy lub liniowy podatek również otrzymują odpowiedni do ich wpłat zwrot. Ulgę podatkową można odpisywać aż do 65. roku życia. Stanowi ona prawdziwy zastrzyk gotówki, jaki można wykorzystać na bieżące cele lub oszczędzić.

Na IKE możesz wpłacać wyższe kwoty – ponad 15 tys. rocznie, gdy na IKZE 6310,80 złotych (limity na 2021 r.). W przypadku kobiet na niekorzyść IKZE wpływa fakt, że pełnego (czyli nieobciążonego dodatkowymi kosztami) prawa do wypłaty nabywa się pięć lat później w porównaniu do wieku, w którym nabywają prawa emerytalne (60 lat). Nie każdy z nas chce tyle czekać.

Podsumowując, Twój wybór powinien zależeć od Twojego progu podatkowego oraz przewidywanej stopy zwrotu. W tej sytuacji najlepiej jest przeprowadzić symulacje zysków ze specjalistą lub na naszym specjalnym kalkulatorze IKZE, który pozwala oszacować, ile możesz zyskać zakładając rachunek IKZE.

3. Kiedy i dlaczego warto wybrać IKZE?

Na to pytanie trudno odpowiedzieć jednoznacznie, ale są pewne sytuacje, jakie warto rozważyć, zanim podejmiesz ostateczną decyzję.

Pieniądze zgromadzone w IKE lub w IKZE można wypłacić w dowolnym momencie, traci się jednak wtedy przywilej zwolnienia z podatku Belki, a zyskuje obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego (w przypadku IKZE) od wypłaconych pieniędzy na rachunek. Jeżeli taka sytuacja jest u Ciebie wielce prawdopodobna, lepiej rozważyć IKE – przedwczesna wypłata nie pociąga za sobą aż tylu konsekwencji. Poza tym, możliwa jest częściowa wypłata pieniędzy, co nie zamyka Ci drogi do dalszego oszczędzania.

 

Czym jest IKE i jakie ma zalety?

Dowiedz się >>

 

Proponowane w ramach IKZE ulgi podatkowe są korzystniejsze dla osób, które rozliczają się (lub w niedługim czasie będą) w ramach II progu podatkowego.

Dużo zależy również od naszych decyzji finansowych. Jeżeli wybrane przez Ciebie fundusze inwestycyjne okażą się niedopasowane do akceptowanego przez Ciebie ryzyka lub możliwości finansowych, finalnie możesz stracić część kapitału na obu kontach.

4. Czy rozliczenie ulgi podatkowej jest trudne?

Zdecydowanie nie! Z ulgi podatkowej może skorzystać osoba rozliczająca się w progu podatkowym 17,75% lub 32%, a także ci, którzy rozliczą się według podatku liniowego (19%). Wypełniając PIT-36, 37 lub 36L, w specjalnej rubryce oznaczonej jako „Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego”, wpisujesz łączną kwotę wszystkich dokonanych wpłat na IKZE w danym roku podatkowym. Im więcej wpłacisz, tym większy zwrot podatku Ci przysługuje. Warto więc wykorzystywać roczny limit wpłaty w całości.

5. Czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze z IKZE?

Tak, choć nie jest to zalecana strategia. Wypłatę z IKZE można dokonać po ukończeniu 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat co najmniej w 5 latach kalendarzowych.

Jeżeli zdecydujesz się wypłacić pieniądze z konta IKZE wcześniej, musisz zapłacić podatek dochodowy (według skali, w jakiej płaci się podatek – 17,75%, 19% lub 32%) od całej wypłacanej kwoty. Dzieje się tak, ponieważ IKZE daje możliwość odliczania kwoty wpłat na IKZE od dochodu. Dlatego w razie przedwczesnej rezygnacji z IKZE, trzeba oddać podatek do fiskusa. Przedwczesna wypłata z IKZE powinna być więc ostatecznością.

6. Czy mogę zrobić sobie przerwę w wpłatach na IKZE?

Tak, najczęściej wystarczy pierwsza wpłata na konto. Klient sam ustala termin i wysokość wpłat (ale nie więcej niż dopuszcza to roczny limit). Możesz zrobić przerwę w wpłatach na dowolnie długi czas.

Musisz jednak pamiętać, aby przez pięć ostatnich lat przed Twoimi 65. urodzinami, dokonywać jakichkolwiek wpłat. To jeden z warunków wypłaty zgromadzonych pieniędzy bez podatku Belki.

Największe korzyści przynosi jednak regularne oszczędzanie.

7. Co dzieje się z pieniędzmi w IKZE w razie mojej śmierci?

W razie śmierci właściciela konta IKZE, zgromadzone wpłaty i zyski są dziedziczone. Przy zakładaniu konta, właściciel wskazuje osobę, która ma otrzymać środki w takiej sytuacji (uposażony). Ta sytuacja nie wymaga sprawy spadkowej, pieniądze są zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Jeżeli spadkobierca zdecyduje się wypłacić tę kwotę, będzie musiał zapłacić niższy podatek dochodowy – 10 proc. Jeżeli sam jest posiadaczem IKE lub IKZE, bezpłatnie może przenieść te środki na swoje konto emerytalne.

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują się w Prospektach Informacyjnych funduszy oraz w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Wzrostu, Generali Akcje: Nowa Europa, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcje Dywidendowy w Generali FunduszeFIO oraz Generali Obligacje Aktywny, Generali Akcje: Daleki Wschód, Generali Euro, Generali Akcje Biopharma, Generali Akcje Selektywny Globalny, Generali Zagraniczny, Generali Aktywa Polskie w Generali FunduszeSFIO. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.