Masz feedback od ZUS-u? Nie załamuj się i zmierz się z tym taskiem!


Kto jeszcze dziś wysyła tradycyjny list? Oczywiście ZUS i to z prognozą Twojej przyszłej emerytury. Otwierasz kopertę i… jest aż tak źle? Czyli nawet na ucieczkę w Bieszczady nie będzie Cię stać?! Co za fail! OK, ale nie takie rzeczy się robiło, prawda? Kilka poprawek i wychodzimy na prostą. Lecimy z tym taskiem. TERAZ!

Masz feedback od ZUS-u? Nie załamuj się i zmierz się z tym taskiem!

Wiadomość od ZUS-u możesz przyjąć do wiadomości, włożyć do szuflady i nie robić z nią nic. Lub zachować się jak prawdziwy PieM, wziąć sprawy w swoje ręce i doprowadzić to do końca! Gwarantujemy, że ta druga opcja się opłaci. Nazywa się „oszczędzanie długoterminowe”.

(Ci, którzy się wystraszyli i teraz opuścili nasz artykuł właśnie obrali strategię szuflady. Gratulujemy Ci, że nie jesteś jednym z nich. W zamian zdradzimy Ci sekret na godną przyszłość.)

Będziemy z Tobą szczerzy. Oszczędzanie wymaga systematyczności, dyscypliny, a czasem nawet niewielkich wyrzeczeń. Jednak dajemy gwarancję na satysfakcję. Im wcześniej zaczniesz, tym mniejsze kwoty możesz odkładać, a to znaczy, że nie zrujnujesz Twojego domowego budżetu i życia towarzyskiego. Wystarczy tylko wygospodarować 100-200 PLN-ów miesięcznie, aby zebrać znaczący fundusz na emeryturę. Brzmi OK? To teraz bierzmy się za robienie prawdziwego hajsu.

Odkładaj, odzyskuj, zarabiaj

Powiedzmy, że przez 25 lat będziesz odkładać 200 złotych (jeżeli jesteś kobietą, musiałabyś zacząć odkładać w wieku 35 lat, a jeżeli mężczyzną – 40 lat). Uzbierasz ponad 60 000 złotych. A jeśli ulokujesz je na lokacie oszczędnościowej lub zakupisz obligacje skarbowe? Będziesz miał kilkadziesiąt tysięcy zł więcej. Jeśli jednak zgromadzisz te pieniądze na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) lub Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), możesz nawet podwoić swój kapitał! O ile dokładnie? To pomoże Ci sprawdzić nasz specjalny kalkulator. 

Korzystając z rozwiązań III filaru emerytalnego – IKE lub IKZE, to Ty decydujesz o sposobie zarządzania pieniędzmi. Nie miesza się do tego ani państwo, ani rodzina. Jesteś Ty i Twoja wola oszczędzania. Ach, i mały bonus! Ulgi podatkowe.

Decydując się np. na IKZE, dokonane wpłaty możesz odliczać od dochodu w corocznym zeznaniu podatkowym. Może to być nawet 3 004,42 zł rocznie (stan na 2024 rok) lub 4506,62 zł dla tych, którzy działają B2B. Jeśli znajdziesz się w naprawdę trudnej sytuacji, możesz wypłacić zgromadzone pieniądze, zanim uzyskasz wiek emerytalny. A jeśli nie wykorzystasz tych pieniędzy? Możesz być spokojny – nie przepadną! Odziedziczy je wskazana przez Ciebie osoba. To uczciwe, prawda?

 

Jakie są zalety odkładania na IKE i IKZE?

Poznaj je >>

W kwestii Twoich finansów nigdy nie bój się pytać specjalistów

Oszczędzanie na IKZE lub IKE brzmi naprawdę dobrze, ale w zasadzie nadal czujesz się, tak jak wtedy, gdy zaczynasz tworzyć prezkę dla klienta – kompletnie nie wiesz, od czego zacząć? Spokojnie!

Wiemy, że takie pojęcia jak inflacje, waloryzacje, fundusze inwestycyjne, stopy zwrotu etc. znasz raczej ze słyszenia. Możesz jednak liczyć na wyspecjalizowanych i doświadczonych doradców, którzy po przeanalizowaniu Twojej sytuacji finansowej, zapoznaniu się z Twoimi oczekiwaniami oraz skłonnością do ryzyka finansowego, jak również wiedzą na temat inwestowania, zaproponują Ci najlepsze, dopasowane do Ciebie, sposoby oszczędzania.

Skorzystaj więc z najlepiej dopasowanego do Ciebie wariantu i nie martw się więcej o swoją przyszłość!

 

Materiał reklamowy Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji KPW (obecnie: KNF) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl. 

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
Niniejsza prezentacja ma charakter marketingowo-informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej, podatkowej rachunkowej czy księgowej, ani nie należy jej traktować w ten sposób. Materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego
Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym.
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.
Ulga podatkowa w wysokości 3 004,42 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 1 783,87 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 126,66 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ulga podatkowa w wysokości 4 506,62 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 2 675,81 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 689,98 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.