Czy przedsiębiorcy dostaną niższe emerytury niż nauczyciele?


Nie na darmo mówi się „Przedsiębiorczy jak Polak”. Nauczeni doświadczeniem dziadków, najlepiej czujemy się na własnym rachunku. Wydaje się, że w załatwianiu „na firmę” jesteśmy senior specjalistami. W obecnych warunkach firma nie zapewnia tylko jednego – wysokiej emerytury.

Czy przedsiębiorcy dostaną niższe emerytury od nauczycieli

Aż 18% Polaków prowadzi własną działalność gospodarczą. To daje nam trzecie miejsce wśród państw Unii Europejskiej. Prowadzenie firmy ma wiele zalet: elastyczność, preferencyjne kredyty, leasingi i lepsze oferty u operatorów komórkowych z iPhonem na raty. Na firmę najczęściej decydują się wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy nie chcą mieć szefa na sobą lub taka forma zatrudnienia z pracodawcą (zwana B2B) jest dla nich korzystniejsza finansowo niż etat.

Jednak nawet oni, przy swoich dobrych zarobkach, starają się zredukować koszty i bieżące obciążenia. Na pierwszy ogień idą więc składki do ZUS. Konia z rzędem temu, kto wskaże samozatrudnionego odprowadzającego wyższą składkę niż podstawowa! (Jest ich 2 proc. w całej Polsce) Efekt? Przedsiębiorcy będą mieć najniższe emerytury ze wszystkich grup zawodowych. Wiadomo, że mundurowi i górnicy mogą liczyć na dobre emerytury. Ale nawet nauczyciele, osoby na etacie, nawet pani z okienka w ZUS-ie, otrzymają wyższą państwową emeryturę niż graficy, programiści, dziennikarze czy lekarze – osoby, które zakładają firmę.

Czy przedsiębiorcy dostaną niższe emerytury od nauczycieli?

Z drugiej strony, płacenie wyższych składek do ZUS nie interesuje nikogo. Dlaczego? Inwestując w pierwszy filar emerytalny, pozbawiamy się kontroli nad swoimi pieniędzmi i nie widzimy bezpośrednich korzyści ani teraz ani w przyszłości. Lepszym rozwiązaniem jest długoterminowe oszczędzanie z myślą o emeryturze w ramach trzeciego filaru emerytalnego.

Dywersyfikacja przyszłości – jak to zrobić?

Każdy przedsiębiorca wie, że nie należy wszystkiego stawiać na jedną kartę. Dywersyfikacja źródeł dochodu to pojęcie, którego uczymy się albo w szkole albo po pierwszej utracie płynności finansowej. Podobnie jest w kwestii emerytur. Samo państwo zachęca obywateli, by oszczędzali dodatkowe pieniądze na przyszłość, nie tylko stwarzając taką możliwość, ale i wyposażając rozwiązania emerytalne w dodatkowe korzyści podatkowe! Wszystkie dobrowolne formy odkładania na emeryturę są godne rozważenia. Na czele plasują się Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Jak dostać wyższą emeryturę płacąc najniższą składkę ZUS?

Korzystając z IKE lub IKZE, nie tylko gromadzimy dodatkowy kapitał na naszą emeryturę, ale też pozwalamy, by pieniądze były sukcesywnie pomnażane. Oznacza to, że po latach oszczędności otrzymamy dużo więcej niż sami przez lata włożyliśmy.

Wpłaty na konto możemy dokonywać regularnie np. za pomocą stałego zlecenia przelewu, raz w roku lub nawet rzadziej. Elastyczność odkładania pieniędzy na IKE lub IKZE jest bardzo dużym atutem, zwłaszcza dla przedsiębiorców, którym też zdarzają się mniej urodzajne okresy.

Ale to nie wszystko – wpłaty na IKZE możemy odliczyć od podstawy opodatkowania w ramach rocznego rozliczenia (PIT). To oznacza, że otrzymamy częściowy zwrot pieniędzy, jakie wpłaciliśmy na IKZE w ostatnim roku. Kwota jest zależna od wysokości wpłat oraz progu podatkowego według którego się rozliczamy.

Najwięcej korzyści IKZE można uzyskać, jeśli nie wypłacimy pieniędzy przed osiągnięciem 65. roku życia. Wtedy zostaniemy zwolnieni z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki – 19 proc.). Zamiast niego zapłacimy zryczałtowany 10-procentowy podatek.

IKE i IKZE mają jeszcze jedną przewagę nad składkami opłacanymi w ZUS – w razie trudnej sytuacji życiowej, możemy wypłacić pieniądze wcześniej i dowolnie nimi dysponować. W przypadku naszej śmierci, zgromadzone pieniądze są dziedziczone. Dowolna wskazana przez nas osoba może „przejąć” pieniądze (nie płacąc podatku od spadków i darowizn) lub przekazać je na własne konto IKE lub IKZE.

Odkładając stosunkowo niewielkie kwoty z obecnych dochodów, można zapewnić sobie godną przyszłość. Nasza praca powinna dawać nam nie tylko komfort tu u teraz, ale również przekonanie, że po zakończeniu kariery zawodowej nie zostaniemy sam na sam z „wypłatą” od państwa. W przypadku emerytury też warto myśleć, jak przedsiębiorczy Polak. Najlepiej zacząć już teraz!

 

Jak mieć większą emeryturę prowadząc własną firmę?

Podpowiadamy >>

 

Materiał reklamowy Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji KPW (obecnie: KNF) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl. 

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
Niniejsza prezentacja ma charakter marketingowo-informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej, podatkowej rachunkowej czy księgowej, ani nie należy jej traktować w ten sposób. Materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego
Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym.
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.
Ulga podatkowa w wysokości 3 004,42 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 1 783,87 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 126,66 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ulga podatkowa w wysokości 4 506,62 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 2 675,81 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 689,98 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.