Jakie są zalety odkładania na IKE i IKZE?


Nie ma wątpliwości, że oszczędzać na emeryturę warto, a nawet trzeba. Świadczenia, które uzyskamy z ZUS z pewnością będą niewystarczające, aby po przejściu na emeryturę wieść życie na dotychczasowym poziomie. Dlatego warto poznać dostępne alternatywy, wśród których najciekawsze wydają się rachunki IKE i IKZE.

Instrumenty takie jak IKE i IKZE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, zostały stworzone z myślą o oszczędzaniu długoterminowym. Ten sposób na gromadzenie kapitału sprawdza się w każdym przypadku, ponieważ pozwala zgromadzić spory fundusz bez konieczności dotkliwego i nagłego nadwyrężania budżetu domowego. W dodatku pieniądze mogą cały czas pracować na nasz zysk. W zależności od wybranej formy odkładany kapitał przy mniejszym lub większym ryzyku finansowym jest inwestowany, np. w fundusze.

Duża swoboda oszczędzania i inwestowania

Oba narzędzia są całkowicie dobrowolne i dają nam dużą elastyczność. Po pierwsze, to my decydujemy, gdzie i w jakiej formie chcemy gromadzić kapitał na nasze zabezpieczenie emerytalne. Mamy do wyboru lokaty w bankach, fundusze inwestycyjne w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, akcje i obligacje dostępne w domach maklerskich, a także szereg produktów finansowych oferowanych w towarzystwach ubezpieczeniowych i powszechnych towarzystwach emerytalnych.

Wybór powinien zależeć od naszych osobistych preferencji. Przykładowo, dla osób poszukujących bezpiecznego rozwiązania, korzystne będzie założenie lokaty w banku, z kolei dla osób, które myślą o wyższych stopach zwrotu, optymalne będą fundusze inwestycyjne.

 

8 pytań, które warto sobie zadać, zanim wybierzesz IKE

Czytaj dalej >>

 

Optymalizacja podatkowa jako sposób na oszczędzanie

IKE i IKZE to instrumenty, które są częścią polskiego systemu emerytalnego. Aby zachęcić Polaków do ich zakładania, wyposażone je w bardzo korzystne ulgi podatkowe. W przypadku IKE, po osiągnięciu prawo do świadczeń emerytalnych (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn), przy wypłacie oszczędności z konta, jesteśmy zwolnieni z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki).

Z kolei wpłacając pieniądze na IKZE, możemy uwzględniać dokonane wpłaty w rocznym zeznaniu podatkowym, odliczając je od podatku dochodowego. Wpłacając 300 złotych miesięcznie w ramach IKZE, w ciągu roku odłożymy łącznie 3 600. zł. O tyle możemy pomniejszyć nasz dochód, a ulga podatkowa w tym przypadku wyniesie 432 zł (dla pierwszego progu podatkowego 12%), którą można przekazać na IKZE lub bieżące wydatki. Już w skali roku są to realne kwoty, a w skali 20 lat oszczędzania otrzymujemy bardzo konkretne sumy, jakie bardzo przydadzą się na emeryturze.

Wcześniejsza wypłata oraz bezproblemowe dziedziczenie

W przeciwieństwie do innych form gromadzenia dodatkowych funduszy na emeryturę, w przypadku IKE i IKZE możemy dokonać wypłaty środków przed uzyskaniem wieku emerytalnego. W tym wypadku zapłacimy podatek od zysków kapitałowych, lecz mogą to być pieniądze, które będą naszym ratunkiem w trudnej sytuacji życiowej. IKE przewiduje możliwość wypłaty częściowej zgromadzonych pieniędzy. Rachunek IKE nie zostaje zamknięty i oszczędzanie można kontynuować. IKZE zakłada, że wypłacić zgromadzony kapitał można tylko w całości i wiąże się to z całkowitą rezygnacją z rozwiązania. Nie można ponownie otworzyć IKZE.

Ważną kwestią jest też dziedziczenie środków. W przypadku śmierci właściciela rachunku oszczędności przypadają spadkobiercom lub wskazanej osobie (uposażony). W obu sytuacjach nikt nie zostanie obciążony podatkiem od spadków i darowizn. Spadkobierca może wypłacić zgromadzone pieniądze lub przekazać je na własne konto emerytalne IKE lub IKZE, czyli dokonać wypłaty transferowej bez dodatkowych opłat.

 

5 argumentów, aby oszczędź w IKZE

Poznaj je teraz >>

 

Zapewnienie sobie bezpiecznej przyszłości

Oszczędzając długoterminowo z wykorzystaniem IKE i/lub IKZE, zapewniamy sobie spokojną przyszłość. Regularnie wpłacając nawet niewielkie kwoty pieniędzy, możemy zgromadzić kapitał, który zagwarantuje nam godną emeryturę. Aby przekonać się, ile możesz zgromadzić pieniędzy w danym czasie, skorzystaj z naszego kalkulatora IKZE. Wyliczy on również dla Ciebie wysokość ulgi podatkowej.

 

Materiał reklamowy Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji KPW (obecnie: KNF) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl. 

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
Niniejsza prezentacja ma charakter marketingowo-informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej, podatkowej rachunkowej czy księgowej, ani nie należy jej traktować w ten sposób. Materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego
Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym.
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.
Ulga podatkowa w wysokości 3 004,42 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 1 783,87 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 126,66 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ulga podatkowa w wysokości 4 506,62 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 2 675,81 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 689,98 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.