Weź emeryturę na zimno

Czemu zadowalasz się okruchami tego, co odkładasz? W przyszłości możesz mieć więcej! Chcesz? Wiemy, że emerytura nie jest jednym z gorących tematów, które śledzi się z przyjemnością. Pamiętaj jednak, że ten temat musisz poznać, by na starość nie zostać na lodzie! Dlatego lepiej teraz weź go na zimno!

wez emeryturę na zimno

Kilka lat temu wyglądało to tak: studia skończone, pierwsze doświadczenia zdobyte, wydaje się, że nawet kredyt studencki będzie dość łatwo spłacić. Życie może okazać się nawet przyjemne.

Czas płynie, Ty decydujesz się na zmianę pracy, w życiu pojawia się ktoś ważny. Wiadomo – koszty rosną. Podejmujecie lub podejmujesz pierwsze naprawdę ważne decyzje finansowe. Kupujecie mieszkanie na kredyt, auto w leasingu, pewnie znajdzie się i jakaś pożyczka na sprzęt. Trzydzieści lat na karku, kilka lat doświadczenia jako dorosły człowiek, zaczynasz wychowywać nowe pokolenie i dociera do Ciebie, że trzeba też pomyśleć o przyszłości. Zabezpieczeniu finansowym swoich dzieci. Z jednej strony zdajesz sobie sprawę, że musisz zacząć odkładać kasę, ale z drugiej pytasz „Z czego?”.

Długoterminowe oszczędzanie

Chcąc zebrać sporą kwotę pieniędzy w krótkim czasie, musisz odkładać wysokie sumy, które znacznie obciążą Twój budżet domowy. Alternatywą jest kosztowny kredyt lub długoterminowe oszczędzanie. Rezygnując nawet z niewielkich wydatków i odkładając nadwyżkę (premie, dodatkowe zlecenia) pieniędzy na konto, na przestrzeni lat pozwoli Ci to na zgromadzenie oszczędności. Jeżeli będą to jednak co miesiąc naprawdę niewielkie kwoty, uzbiera się raczej mała fortuna. Takie pieniądze, warto zainwestować i pomnażać, aby faktycznie mogły stanowić zabezpieczenie na przyszłość. Jak się do tego zabrać?

Fundusze inwestycyjne dla oszczędzających

Wybierając oszczędzanie z pomocą funduszyinwestycyjnych (lub towarzystw) sprawiamy, że Twoje pieniądze nie leżą bezczynnie na koncie na niskim procencie, lecz zostają zainwestowane, aby skutecznie pomnażać nasze oszczędności.

W tym celu wystarczy wybrać interesującą Cię ofertę inwestycyjną. To na co warto zwrócić uwagę to wysokość i długość okresu wpłat, sposób inwestowania, wybór subfunduszy, stopień ryzyka, a także obecność dodatkowych opłat. Wyboru możemy dokonać opierając się między innymi o rzetelne rankingi przygotowane przez specjalistów z branży i publikowane w sprawdzonych źródłach. Pozwolą one zorientować się w dostępnej na rynku ofercie i wybrać firmę inwestycyjną, która spełni nasze oczekiwania.

Oszczędzanie i emerytura w jednym? Jest IKZE!

Dedykowane fundusze inwestycyjne to sposób na pomnażanie pieniędzy, na który potrzeba czasu oraz niezbędnej wiedzy finansowej. Dużo prostszym sposobem, łączącym w sobie oszczędzanie oraz zwiększanie kapitału jest Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Nazwa może brzmi trudno, ale sam mechanizm jest bardzo łatwy.

Element III filaru emerytalnego został stworzony dla ludzi, którzy myślą o przyszłości, ale również teraźniejszości. IKZE pozwala bowiem gromadzić dodatkowe fundusze na przyszłą emeryturę (w sposób zupełnie dobrowolny), inwestować je oraz korzystać z ulg podatkowych już teraz.

Jak dokładnie działa IKZE? W wybranym towarzystwie funduszy inwestycyjnych zakładasz konto IKZE. Co miesiąc lub raz w roku wpłacasz dowolną kwotę, jednak nie więcej niż 5 718 złotych (limit wpłat na 2019 rok). Nie musisz być regularny we wpłatach (choć warto). Następnie wybierasz, jak Twoje pieniądze mają być inwestowane – w sposób bezpieczny, umiarkowany lub dynamiczny. Nie dość więc, że gromadzisz kapitał, to jeszcze jest on pomnażany!

Pieniądze pracują przez cały okres inwestycji, a Ty co roku możesz odliczyć wpłaty na IKZE od dochodu. Tym samym otrzymujesz ulgę podatkową. Ile może ona wynosić?

Przykład 1:

Marcin ma 35 lat i wpłaca na IKZE tylko 1 200 zł rocznie (100 zł/miesiąc). Do 65. roku życia uzbiera ponad 58 000 zł (zakładana stopa zwrotu 3%). Ulga podatkowa zależy od progu podatkowego. Marcin rozlicza się w II progu podatkowym (32%) przez cały okres inwestycji (30 lat), dlatego odzyska aż 11 520 zł.

Przykład 2:

Ta sama sytuacja: Marcin, 35 lat, wpłaca na IKZE 2 400 zł rocznie (200 zł/miesiąc). Do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego na koncie zgromadzi ponad 116 000 zł (zakładana stopa zwrotu 3%).  Suma ulg podatkowych dla II progu podatkowego to aż 23 000 złotych (przez 30 lat inwestycji).

Co robić z (od)zyskaną kasą?

Zależy kogo pytać. Ekspert finansowy powie, by zainwestować ponownie np. wpłacić ulgę na IKZE, które urośnie jeszcze bardziej. Twój ośrodek nagrody w mózgu podpowie Ci listę (nie)zbędnych rzeczy, które musisz kupić. A my powiemy „Znajdź swój sposób” – IKZE i tak zapewni Ci godną emeryturę.

 

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Union Investment TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabele opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Symulacja („suwak”) nie uwzględnia opłaty za otwarcie w wysokości 600 zł.

Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURO, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, SGB Zagraniczny w UniFunduszeSFIO.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Dochodowy, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniAkcje: Daleki Wschód, , UniAktywny Dochodowy, SGB Zagraniczny, SGB Dłużny, UniAktywa Polskie w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniOszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australie, Austrie, Belgie, Bułgarie, Czechy, Cypr, Danie, Estonie, Finlandie, Francje, Grecje, Hiszpanie, Holandie, Irlandie, Islandie, Japonie, Kanadę, Koree Południowa, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegie, Nowa Zelandie, Polskę, Portugalie, Rumunie, Słowacje, Słowenie, Stany Zjednoczone, Szwajcarie, Szwecje, Turcje, Węgry, Wielka Brytanie, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Opłata za zawarcie umowy nie wlicza się do limitu wpłat na IKE i IKZE, a w przypadku IKZE nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania. W przypadku powstania wątpliwości związanych z zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE oraz rozliczaniem wpłat, zwrotów oraz wypłat należy zwrócić się bezpośrednio do doradcy podatkowego celem uzyskania porady lub opinii.