Jaki jest Twój kolejny krok milowy na drodze do emerytury?


Kamień milowy w zarządzaniu projektami oznacza zakończenie danej fazy projektu. Gdy Twój PM ogłasza, że właśnie zaimplementowaliście trzeci etap kampanii, a klient challenguje Was na dodatkowe działania, czujesz dumę z good job. Brawa, oklaski, ktoś nawet zaczyna mówić o premii. Co byś z nią zrobił?

Premia to nagroda za ciężką pracę, więc dlaczego nie miałbyś sobie sprawić przyjemności tu i teraz? Co wybrać? Dziś jest tyle rzeczy do zrobienia i tyle rzeczy do kupienia… Czujesz, że tak naprawdę ogranicza Cię tylko czas i kwota na koncie z wypłatą.

Czy przy tym całym must have myślałeś kiedyś o premii jak o pieniądzach, które mógłbyś oszczędzić? Zostawić na czarną godzinę, wrzucić na lokatę, odłożyć na emeryturę? Na co? Tak, na emeryturę. Czy to dobry moment, by porozmawiać o Twoim projekcie „Emerytura w 205X”?

Faza 1.: definiowanie projektu

Emerytura to taki odległy stan, w który przejdziesz (chyba że jesteś gwiazdą rocka i nie masz zamiaru schodzić ze sceny) i przeżyjesz w nim około dwudziestu lat. Co wtedy będziesz robił? Co zechcesz! Pewnie są tacy, którzy mają bardzo precyzyjną bucket list na ten czas. Podróż(e), filmy, książki, czas dla rodziny i przyjaciół, seniorskie aktywności – full time. Dorzućmy do tego domek na wsi, a co! Tak to będzie wyglądać.

To wszystko za jedną emeryturę, czyli 1/3 Twojego obecnego dochodu. Szybkie przeliczenia w głowie i czy tylko nam się wydaje, że to chyba nie wystarczy?

Faza 2.: planowanie

Skoro seniorska „wypłata” od państwa ma wynosić 30 proc. obecnych zarobków, musisz coś z tym zrobić.

Od kiedy zacząłeś pracować, odprowadzasz składki na ubezpieczenie emerytalne. To pierwszy i niezbędny krok, aby w przyszłości otrzymywać emeryturę. Nieważne, czy jesteś na umowie o pracę, czy rozliczasz się z firmą na podstawie faktury – płacisz do ZUS-u składkę emerytalną.

Pieniądze tylko z tego źródła nie zapewnią Ci spokojnej przyszłości. Nie zapewniają jej dziś, dlatego nie bez powodu ZUS jest cały czas pod ostrzałem krytyki swoich obecnych i przyszłych klientów. Punktem zwrotnym powinno być stworzenie realnego i skutecznego planu emerytalnego „szytego na miarę” Twojej sytuacji finansowej i celów życiowych.

Po pierwsze, określ, ile chciałabyś, aby wynosił Twój dochód na „najdłuższych wakacjach życia”? Weź pod uwagę obecne wydatki na podstawowe potrzeby, zdrowie, być może będziesz jeszcze spłacał kredyt. Pamiętaj też, że wartość pieniądza może się okazać mniejsza niż dziś. Przyjmij, że średnio emerytura trwa około dwudziestu lat. Mniej więcej z tysiąc złotych możesz z założonej sumy odjąć – tyle najprawdopodobniej wyniesie świadczenie od państwa. Pozostałą kwotę musisz odłożyć… dzisiaj. Już wiesz, ile to będzie?

Nasz kalkulator pozwoli Ci określić, ile pieniędzy powinieneś zacząć oszczędzać od teraz, aby uzyskać zadowalającą sumę w dniu przejścia na emeryturę.

Faza 3.: realizacja

Najtrudniejszy etap przed Tobą. Wiesz o tym doskonale – codziennie mierzysz się z nim w pracy. Przejdźmy do egzekucji działań emerytalnych.

Jako rozwiązanie proponujemy trzeci filar systemu emerytalnego. Możesz w nim zupełnie dobrowolnie gromadzić kapitał na przyszłą emeryturę i w dodatku mieć wpływ na to, co się dzieje z Twoimi pieniędzmi. Ba! Możesz nawet czerpać dodatkowe korzyści podatkowe. Ten filar emerytalny jest najbardziej elastyczny z wszystkich form oszczędzania.

Bazuje on przede wszystkim na Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE) i Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Na nich możesz regularnie i systematycznie odkładać ustaloną przez siebie kwotę pieniędzy w dowolnym czasie. Zgromadzone pieniądze będą sukcesywnie i nieustannie pracować dzięki funduszom inwestycyjnym, np. w ramach IKZE. A to oznacza, że pieniądze nie leżakują i gdy przyjdzie czas, by je wypłacić, może być ich o wiele więcej, niż gdybyś odkładał te same kwoty na konto oszczędnościowe.

Czy to jednak nie za duże ryzyko odkładać pieniądze na emeryturę i jednocześnie je inwestować? Niekoniecznie. Dostępne warianty inwestowania pozwalają oszczędzać długoterminowo z niewielkim ryzykiem lub generować duże zyski, ale przy większym ryzyku. W inwestycjach wszystko zależy od Twojej skłonności do ryzyka, wiedzy i możliwości finansowych, planowanym czasie inwestycji i jeszcze kilku innych czynników. Nasi specjaliści właśnie to biorą pod uwagę i doradzają klientom, który wariant oszczędzania wybrać. Zanim więc podejmiesz decyzję o IKZE, śmiało korzystaj z ich pomocy i pytaj o wszystko.

Im szybciej pomyślisz o przyszłej emeryturze, tym łatwiej będzie Ci zebrać wyższy kapitał, gwarantujący spokojne i bezpieczne życie, z zachowaniem obecnego poziomu komfortu. Zaczynając odpowiednio wcześnie odkładać pieniądze, nie obciążysz w znaczący sposób domowego budżetu. Warto dodać, że – jak to zwykle bywa – na takie działania nigdy nie jest za późno!

Faza 4: zamknięcie

Witaj w dniu, w którym nabyłeś prawa do świadczeń emerytalnych. Rozpoczynasz najdłuższy urlop w życiu! Emerytura co miesiąc spływa na twoje konto od ZUS-u i z IKZE. Czujesz, że trzydzieści lat temu podjąłeś najlepszą decyzję życia. Znowu nawiedza Cię to uczucie – good job!

 

Materiał reklamowy Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji KPW (obecnie: KNF) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl. 

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
Niniejsza prezentacja ma charakter marketingowo-informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej, podatkowej rachunkowej czy księgowej, ani nie należy jej traktować w ten sposób. Materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego
Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym.
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.
Ulga podatkowa w wysokości 3 004,42 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 1 783,87 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 126,66 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ulga podatkowa w wysokości 4 506,62 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 2 675,81 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 689,98 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.