Jak mieć wyższą emeryturę prowadząc własną firmę?


Własne firma to wolność, szansa na wyższe dochody, a także wyjątkowa okazja do samorealizacji. Dlatego w Polsce w 2018 roku liczba jednoosobowych działalności przekroczyła aż 3 miliony! Co ciekawe, niemal 20% wszystkich pracowników w naszym kraju to osoby samozatrudnione. Ponieważ dotyczy to milionów osób oraz Ciebie, spójrzmy w przyszłość i zobaczmy, jak będzie wyglądać emerytura obecnych przedsiębiorców.

Według najnowszych szacunków przedsiębiorcy mają najniższe emerytury ze wszystkich grup zawodowych, otrzymujących świadczenia emerytalne z ZUS. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – przedsiębiorcy płacą najniższe składki emerytalne z możliwych. Większe składki odprowadza tylko 2 proc. przedsiębiorców. Dlaczego nie płacą? Ponieważ w większości przypadków przedsiębiorcy starają się redukować bieżące obciążenia, a odprowadzania składki od przewidywanego średniego wynagrodzenia jest niewspółmierne do dochodów – wynosi aż 60 proc.

 

Czy przedsiębiorcy dostaną niższe emerytury niż nauczyciele?

Wiele na to wskazuje >>

 

Przedsiębiorcom nie pomagają także okresy zawieszenia działalności gospodarczej lub okresy, kiedy znajdują się na zwolnieniu lekarskim. W tym czasie składki na ubezpieczenia społeczne nie są wymagane, co odbija się na późniejszej wysokości emerytury. Co więcej, szczególnie młode osoby stawiające pierwsze kroki w świecie biznesu, chętnie korzystają z ulg na start, które umożliwiają prowadzenie działalności bez konieczności opłacania bardzo wysokich składek na początku działania firmy.

Optymizm czy naiwność?

Jak więc przedsiębiorcy zapatrują się na swoją przyszłość? Odpowiedzi są różne. Jedni zwyczajnie nie wierzą w pesymistyczne prognozy dotyczące emerytur, inni mają nadzieję, że rozwiną biznes na tyle, że zabezpieczy ich on finansowo. Niektórzy sądzą, że mają czas i tematem emerytury zajmą się za kilka, kilkanaście lat. Jeszcze inni, choć nieliczni, inwestują długoterminowo.

Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz

Aby przedsiębiorcy mogli liczyć na godne emerytury, które rzeczywiście zapewnią im spokojną i bezpieczną przyszłość, muszą zadbać o siebie samodzielnie. Idealnym rozwiązaniem dla takich osób jest dobrowolne oszczędzanie długoterminowe z myślą o emeryturze. Na rynku istnieje mnóstwo rozwiązań, które doskonale rozwiązują ten problem. Najlepszym z nich jest otwarcie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) lub Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). W przypadku tego drugiego od 1 stycznia 2021 powstało nowe konto IKZE – dla przedsiębiorców. W jego ramach zwiększono roczne limity wpłat dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Tym samym, przedsiębiorcy mogą odliczyć większą ulgę podatkową.

Oba rozwiązania umożliwiają odkładanie dowolnych kwot pieniędzy (w zakresie minimalnych i maksymalnych limitów), wpłat z dowolną częstotliwością, a także z możliwością zarządzania własnymi pieniędzmi.

Oba produkty finansowe przewidują także atrakcyjne ulgi podatkowe. Wystarczy systematyczne odkładanie niewielkiej kwoty przez 20 czy 30 lat, które będą pracować, np. dzięki funduszom inwestycyjnym, aby zebrać spory kapitał. Co ważne, sposób wypłaty zgromadzonych środków zależy od nas (możliwa jest nawet wcześniejsza wypłata lub częściowa). A jeśli ich nie wykorzystamy? Podobnie jak cała reszta zgromadzonego majątku, podlegają dziedziczeniu.

 

Korzyści podatkowe z oszczędzania na IKE i IKZE

Poznaj wszystkie >>

Nie ma wątpliwości, że rachunki IKE i IKZE są wręcz idealne dla polskich przedsiębiorców. Żadne inne rozwiązania nie daje tak dużej swobody, pełnej kontroli nad gromadzonym kapitałem oraz nie uwzględnia w tak precyzyjny sposób indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów.

 

Materiał reklamowy Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji KPW (obecnie: KNF) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl. 

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
Niniejsza prezentacja ma charakter marketingowo-informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej, podatkowej rachunkowej czy księgowej, ani nie należy jej traktować w ten sposób. Materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego
Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym.
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.
Ulga podatkowa w wysokości 3 004,42 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 1 783,87 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 126,66 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ulga podatkowa w wysokości 4 506,62 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 2 675,81 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 689,98 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.