Jak mieć wyższą emeryturę, prowadząc własną firmę?


Własna firma to wolność, szansa na wyższe dochody, a także wyjątkowa okazja do samorealizacji. Dlatego w Polsce w 2018 roku liczba jednoosobowych działalności przekroczyła aż 3 miliony! Co ciekawe, niemal 20% wszystkich pracowników w naszym kraju to osoby samozatrudnione. Ponieważ dotyczy to milionów osób oraz Ciebie, spójrzmy w przyszłość i zobaczmy, jak będzie wyglądać emerytura obecnych przedsiębiorców.

Według najnowszych szacunków przedsiębiorcy mają najniższe emerytury ze wszystkich grup zawodowych, otrzymujących świadczenia emerytalne z ZUS. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – przedsiębiorcy płacą najniższe składki emerytalne z możliwych. Większe składki odprowadza tylko 2 proc. przedsiębiorców. Dlaczego nie płacą? Ponieważ w większości przypadków przedsiębiorcy starają się redukować bieżące obciążenia, a odprowadzanie składki od przewidywanego średniego wynagrodzenia jest niewspółmierne do dochodów – wynosi aż 60 proc.

Przedsiębiorcom nie pomagają także okresy zawieszenia działalności gospodarczej lub okresy, kiedy znajdują się na zwolnieniu lekarskim. W tym czasie składki na ubezpieczenia społeczne nie są wymagane, co odbija się na późniejszej wysokości emerytury. Co więcej, szczególnie młode osoby stawiające pierwsze kroki w świecie biznesu, chętnie korzystają z ulg na start, które umożliwiają prowadzenie działalności bez konieczności opłacania bardzo wysokich składek na początku działania firmy.

Optymizm czy naiwność?

Jak więc przedsiębiorcy zapatrują się na swoją przyszłość? Odpowiedzi są różne. Jedni zwyczajnie nie wierzą w pesymistyczne prognozy dotyczące emerytur, inni mają nadzieję, że rozwiną biznes na tyle, że zabezpieczy ich on finansowo. Niektórzy sądzą, że mają czas i tematem emerytury zajmą się za kilka, kilkanaście lat. Jeszcze inni, choć nieliczni, inwestują długoterminowo.

Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz

Aby przedsiębiorcy mogli liczyć na godne emerytury, które rzeczywiście zapewnią im spokojną i bezpieczną przyszłość, muszą zadbać o siebie samodzielnie. Idealnym rozwiązaniem dla takich osób jest dobrowolne oszczędzanie długoterminowe z myślą o emeryturze. Na rynku istnieje kilka rozwiązań, doskonale rozwiązujących ten problem. Najlepszym z nich jest otwarcie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) lub Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Oba rozwiązania umożliwiają odkładanie dowolnych kwot pieniędzy (w zakresie minimalnych i maksymalnych limitów), wpłat z dowolną częstotliwością, a także z możliwością zarządzania własnymi pieniędzmi.

Oba produkty finansowe przewidują także atrakcyjne ulgi podatkowe. Wystarczy systematyczne odkładanie niewielkiej kwoty przez 20 czy 30 lat, które będą pracować, np. dzięki funduszom inwestycyjnym, aby zebrać spory kapitał. Co ważne, sposób wypłaty zgromadzonych środków zależy od nas (możliwa jest nawet wcześniejsza całkowita lub częściowa wypłata). A jeśli ich nie wykorzystamy? Podobnie jak cała reszta zgromadzonego majątku, podlegają dziedziczeniu.

Nie ma wątpliwości, że rachunki IKE i IKZE są wręcz idealne dla polskich przedsiębiorców. Żadne inne rozwiązania nie dają tak dużej swobody, pełnej kontroli nad gromadzonym kapitałem oraz nie uwzględniają, w tak precyzyjny sposób, indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów.

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują się w Prospektach Informacyjnych funduszy oraz w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Wzrostu, Generali Akcje: Nowa Europa, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcje Dywidendowy w Generali FunduszeFIO oraz Generali Obligacje Aktywny, Generali Akcje: Daleki Wschód, Generali Euro, Generali Akcje Biopharma, Generali Akcje Selektywny Globalny, Generali Zagraniczny, Generali Aktywa Polskie w Generali FunduszeSFIO. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.