W Cannes nie wygrałeś? Z emeryturą możesz


Gonisz za nagrodami, a czas ucieka? Wymyślasz milion pomysłów, ale nie masz pomysłu na siebie? Jaka jest twoja strategia na przyszłość? Już czas by odpowiedzieć sobie na kilka pytań, ale pamiętaj… nie musisz złapać lwa, żeby stworzyć projekt z którego będziesz dumny w przyszłości.

w cannes nie wygrałeś, ale z emeryturą możesz

Dlaczego warto zainteresować się zabezpieczeniem emerytury na własną rękę? Ponieważ prognozy na przyszłość nie są optymistyczne. Składki emerytalne, które odprowadzamy z tytułu pracy do ZUS-u są wykorzystywane do wypłacania pieniędzy obecnym emerytom. Biorąc pod uwagę demografię oraz inne czynniki ekonomiczno-społeczne, przewiduje się, że polska emerytura będzie wynosiła zaledwie 1/3 obecnych dochodów. W wielu przypadkach będzie to niewystarczająca kwota, aby utrzymać dotychczasowy lub nawet podobny poziom życia.

Dlatego eksperci, politycy i blogerzy finansowi zgodnie twierdzą – im wcześniej zaczniemy odkładać na emeryturę, tym lepiej. Oszczędzanie można potraktować jak proces odchudzania – zamiast myśleć o radykalnych zmianach i stawiać sobie nierealne cele, lepiej małymi krokami, ale systematycznie, budować swoją niezależność finansową na przyszłość. W praktyce, nie trzeba od razu odkładać 500 zł miesięcznie. Warto wypracować sobie nawyk nawet na niewielkich kwotach: 50 do 200 PLN. Premie czy podwyżki przeznaczać na oszczędności. Niwelować impulsywne zakupy, planować wydatki, nie dopuszczać do długów. Oszczędzanie jest jak dbanie o zdrowy tryb życia – można się go nauczyć i polubić.

Polacy vs. oszczędzanie na emeryturę

Na szczęście z roku na rok liczba oszczędzających Polaków systematycznie wzrasta. Rośnie nie tylko nasza świadomość, ale również oferta narzędzi: wspomagających i ułatwiających panowanie nad naszymi pieniędzmi, od aplikacji do oszczędzania aż po konkretne produkty finansowe. Przyczynia się do tego rosnąca popularność III filaru emerytalnego, w ramach którego działa m.in. IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) – jeden z produktów wspierających oszczędzanie na emeryturę.

 

Jak zmienia się nasze podejście do oszczędzania na emeryturę?

Zobacz porówanie pokoleń >>

 

Mocną stroną IKZE jest możliwość dopasowania go do swojej sytuacji materialnej, a nawet wiedzy o finansach. Drugim atutem jest wbudowana w to rozwiązanie ulga podatkowa.

Jak działa IKZE?

Mechanizm nie jest skomplikowany. Wpłacamy pieniądze na konto zupełnie dobrowolnie, z myślą o przyszłości i możliwością otrzymania korzyści podatkowych już teraz. Aby założyć konto, wystarczy mieć minimum 16 lat i własne dochody. Możemy wpłacać pieniądze w dowolnych odstępach czasu, np. raz w roku lub co miesiąc, a wysokość kwoty i ilość wpłat najlepiej ustalić indywidualnie w odniesieniu do miesięcznych wydatków, tak aby nie były one obciążeniem dla domowego budżetu. Wpłaconą kwotę możemy odliczyć od dochodu wypełniając PIT-a i tym samym zyskać ulgę podatkową.

W przeciwieństwie do składek ZUS, w IKZE mamy pełen dostęp do swoich pieniędzy. Oznacza to, że sami decydujemy, w jaki sposób będą one pracować na nasz zysk. Najlepszą strategią wypłaty pieniędzy z tego konta jest osiągnięcie 65. roku życia – wtedy zyskujemy „prawo” do zapłaty obniżonego podatku od zysków – tylko 10% zamiast standardowych 19% (tzw. podatek Belki). Można je też wypłacić wcześniej, jeżeli wymaga tego sytuacja życiowa, ale wtedy tracimy dodatkową zniżkę.

Wypłata pieniędzy w trakcie emerytury jest bardzo prosta. Możemy odebrać całą kwotę i przelać ją na własne konto lub złożyć do naszej instytucji finansowej dyspozycję wypłacania pieniędzy co miesiąc.

Zaletą IKZE jest też bezproblemowe dziedziczenie. W momencie zakładania konta możemy wskazać dowolną osobę, która otrzyma nasze zgromadzone pieniądze, jeśli my ich nie wypłacimy. Taka osoba bez dodatkowych opłat może oszczędności wypłacić lub przenieść je na własne Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

Pieniądze na IKZE mogą pracować podwójnie

Decydując się na założenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, możemy skorzystać z różnych form oszczędzania – z polis, kont oszczędnościowych, rachunków maklerskich, a także funduszy inwestycyjnych. Te ostatnie cieszą się największą popularnością. Możliwość dobrania odpowiedniej strategii inwestycyjnej w zależności od naszego wieku, podejścia do ryzyka, wiedzy na temat finansów i inwestycji to duża zaleta tego produktu emerytalnego.

Można też powierzyć swoje pieniądze maklerom, którzy będą je inwestować w pakiety bezpieczne lub z większym ryzykiem, ale też i zyskiem. Wszystko zależy od nas samych. Specjaliści pomagają wybrać odpowiednią strategię, aby klient uniknął złych decyzji.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to rozwiązanie dla osób, jakie przede wszystkim chcą odkładać pieniądze na przyszłość, wiedzą, że optymalizacja podatków to ważna kwestia finansowa i lubią, gdy ich oszczędności pracują.

 

Materiał reklamowy Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji KPW (obecnie: KNF) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl. 

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
Niniejsza prezentacja ma charakter marketingowo-informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej, podatkowej rachunkowej czy księgowej, ani nie należy jej traktować w ten sposób. Materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego
Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym.
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.
Ulga podatkowa w wysokości 3 004,42 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 1 783,87 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 126,66 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ulga podatkowa w wysokości 4 506,62 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 2 675,81 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 689,98 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.