Zyskaj ulgę, co się w głowie nie mieści!


Przynieś sobie jeszcze większe ulgi… podatkowe! Nowe limity na IKE i IKZE w 2024 roku to realnie większe oszczędności dziś i jutro.

Oszczędzaj więcej – tu i teraz. I na potem! Masz szansę skorzystać z jeszcze atrakcyjniejszych ulg podatkowych niż w ubiegłym roku, bowiem limity wpłat wzrosły. Zrozumienie tego przyprawia Cię o ból głowy? Spokojnie – limit wpłat to określony maksymalny pułap kwot, które możesz wpłacić na IKE oraz IKZE.

W 2024 roku limity wynoszą odpowiednio:

  • 9 388,80 zł dla Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE),
  • 14 083,20 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą i chcących odkładać pieniądze na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) – to nowość, która obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku,
  • 23 472 zł dla Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE).

Kto i jak ustala limity?

Według ustawy o IKE i IKZE wysokość limitów wpłat wyliczana jest co roku na podstawie prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, czyli przewidywanej średniej krajowej.

Nie marszcz czoła! W ustawie budżetowej przyjęto, że przeciętna pensja w Polsce w 2024 roku wynosić będzie 7824 złote brutto. Z roku na rok jest ona coraz wyższa, możemy się tego spodziewać i w 2024 roku, stąd limity wpłat na IKE i IKZE również rosną. Według ustawy limit IKE to 3-krotność średniego wynagrodzenia brutto, a w przypadku IKZE – 1,2-krotność. Dla przedsiębiorców, których nie objęły nowe Pracownicze Plany Kapitałowe, powstał dedykowany rodzaj IKZE, a limity wpłat na to konto wynoszą 1,8-krotność prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce.

O ile ulżysz swoim pieniądzom?

Pieniądze, które wpłacasz na IKZE, możesz odliczyć od podstawy swojego opodatkowania. Zatem większe limity oznaczają, że możesz zaoszczędzić więcej pieniędzy, obniżając swój dochód w rocznym rozliczeniu PIT. Wpłacając 9 388,80 zł 2024 roku na IKZE, zwrot wyniesie w zależności od Twojego progu podatkowego:

  • 12% – 1126,66 zł (w 2023 roku było to 998,64 zł),
  • 19% – 1783,87 zł (w 2023 roku było to 1 581,18 zł),
  • 32% – 3 004,42 zł (w 2023 roku było to 2 663,04 zł).

Dla samozatrudnionych według nowych zasad ulga podatkowa może wynosić nawet:

  • 1689,98 zł – podatek 12%
  • 2675,81 zł – podatek 19%
  • 4506,62 zł – podatek 32%

Posiadając konto IKZE, nie musisz również płacić podatku od zysków (zwanego potocznie „podatkiem Belki”). Zapłacisz tylko zryczałtowany podatek 10 proc., o ile nie wypłacisz pieniędzy wcześniej (przed 65. rokiem życia). W przeciwnym przypadku będziesz musiał zapłacić większy podatek dochodowy w roku, w którym zdecydowałeś się zrobić wypłatę z IKZE. Twój zysk aż pulsuje w skroniach? O jeszcze kilku powodach, godnych przemyślenia, piszemy w naszym przewodniku po IKZE.

Jak wpłacać, by poczuć ulgi?

By przynieść Ci trochę ulg, przygotowaliśmy scenariusze wpłat, które maksymalizują Twój zysk:

Maksymalne wykorzystanie nowego limitu IKZE:

Co miesiąc od stycznia do grudnia przelewaj na konto emerytalne po 782,40 zł lub co kwartał – 2 347,20 zł. Jeżeli uda Ci się wygospodarować takie kwoty z codziennego budżetu, to w pełni wykorzystasz ulgę podatkową, odpowiadającą progowi podatkowemu, w którym się rozliczasz (12, 19 lub 32 proc.).

 

Maksymalne wykorzystanie nowego limitu IKZE dla przedsiębiorców:

Co miesiąc od stycznia do grudnia przelewaj na konto emerytalne po 1 173,60 zł lub co kwartał – 3 520,80 zł. Jeżeli uda Ci się wygospodarować takie kwoty z codziennego budżetu, to w pełni wykorzystasz ulgę podatkową, odpowiadającą progowi podatkowemu, w którym się rozliczasz (12, 19 lub 32 proc.).

 

Maksymalne wykorzystanie nowego limitu IKE:

Co miesiąc od stycznia do grudnia przelewaj 1 956 zł na konto emerytalne. Możesz też wpłacać pieniądze co kwartał – wtedy w kwocie 5 868 zł. Posiadając IKE, skorzystasz ze zwolnienia od podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki w wys. 19 proc.) przy końcowej wypłacie oszczędności – przy założeniu, że spełnisz wszystkie ustawowe warunki.

 

Które konto – IKE czy IKZE – jest korzystniejsze dla Ciebie.
Dowiedz się >>

Czy to dobry czas na decyzję o IKZE?

Dotychczas limity na IKE i IKZE rosły, ponieważ wzrastały nasze zarobki. Gospodarka w Polsce się rozwija, a dynamika zmian w wynagrodzeniach zaskakuje analityków. Większe możliwości wpłaty to oczywiście więcej pieniędzy zgromadzonych i odłożonych na przyszłą emeryturę.

2024 to na pewno dobry rok na otwarcie swojego IKZE i zadbania o swoją emerytalną przyszłość. Jeżeli chcesz przekalkulować, ile możesz zyskać, odkładając pieniądze na IKZE, skorzystaj z naszego specjalnego kalkulatora lub porozmawiaj z ekspertami z Generali Investments i poczuj zyski, które w głowie się nie mieszczą!

 

Materiał reklamowy Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji KPW (obecnie: KNF) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl. 

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
Niniejsza prezentacja ma charakter marketingowo-informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej, podatkowej rachunkowej czy księgowej, ani nie należy jej traktować w ten sposób. Materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego
Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym.
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.
Ulga podatkowa w wysokości 3 004,42 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 1 783,87 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 126,66 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ulga podatkowa w wysokości 4 506,62 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 2 675,81 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 689,98 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.