Zyskaj ulgę, co się w głowie nie mieści!


Przynieś sobie jeszcze większe ulgi… podatkowe! Nowe limity na IKE i IKZE w 2020 i 2021 roku to realnie większe oszczędności dziś i jutro.

Oszczędzaj więcej – tu i teraz. I na potem! Masz szansę skorzystać z jeszcze atrakcyjniejszych ulg podatkowych niż w ubiegłym roku, bowiem limity wpłat wzrosły. Zrozumienie tego przyprawia Cię o ból głowy? Spokojnie – limit wpłat to określony maksymalny pułap kwot, które możesz wpłacić na IKE oraz IKZE.

W 2020 roku limity wynoszą odpowiednio:

 • 6 272,40 zł (w 2019 roku 5 718 zł) dla Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE),
 • 15 681 z ł(w 2019 roku 14 295 zł) dla Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE).

Nowe limity na 2021 roku są już ogłoszone i wyglądają następująco:

 • 6 310,80 zł dla Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE),
 • 9 466,20 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą i chcących odkładać pieniądze na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to nowość, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku,
 • 15 777 zł dla Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE).

Kto i jak ustala limity?

Według ustawy o IKE i IKZE, wysokość limitów wpłat wyliczana jest co roku na podstawie prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, czyli przewidywanej średniej krajowej.

Nie marszcz czoła! W ustawie budżetowej przyjęto, że przeciętna pensja w Polsce w 2020 roku wynosić będzie 5 227 złotych brutto. Z roku na rok jest ona coraz wyższa, możemy się tego spodziewać i w 2021 roku, stąd limity wpłat na IKE i IKZE również rosną. Według ustawy limit IKE to 3-krotność średniego wynagrodzenia brutto, a w przypadku IKZE – 1,2-krotność.

O ile ulżysz swoim pieniądzom?

Pieniądze, które wpłacasz na IKZE, możesz odliczyć od podstawy swojego opodatkowania.

Zatem większe limity oznaczają, że możesz zaoszczędzić więcej pieniędzy, obniżając swój dochód w rocznym rozliczeniu PIT. Wpłacając 6 272,40 zł w 2020 roku na IKZE, zwrot wyniesie w zależności od Twojego progu podatkowego:

 • 17% – 1 066,31 zł (w 2019 roku było to 1 014,95 zł),
 • 19% – 1 191,76 zł (w 2019 roku było to 1 086,42 zł),
 • 32% – 2 007,17 zł(w 2019 roku było to 1 929,76 zł).

W 2021 roku ulga podatkowa będzie jeszcze wyższa, ponieważ zwiększył się limit wpłat. Dla porównania zwrot wyniesie:

 • 1 072,83 zł dla osób rozliczających się w pierwszym progu podatkowym (17%),
 • 2 019,45 dla osób rozliczających się w drugim progu podatkowym (32%).

Dla samozatrudnionych według nowych zasad ulga podatkowa może wynosić nawet:

 • 1 609,25 zł – podatek 17%
 • 1 798,57 zł – podatek 19%
 • 3 029,18 zł – podatek 32%

Posiadając konto IKZE nie musisz również płacić podatku od zysków (zwanego potocznie „podatkiem Belki”). Zapłacisz tylko zryczałtowany podatek 10 proc., o ile nie wypłacisz pieniędzy wcześniej (przed 65. rokiem życia). W przeciwnym przypadku będziesz musiał zapłacić większy podatek dochodowy w roku, w którym zdecydowałeś się zrobić wypłatę z IKZE. Twój zysk aż pulsuje w skroniach? O jeszcze kilku powodach, godnych przemyślenia, piszemy w naszym przewodniku po IKZE.

Jak wpłacać, by poczuć ulgi?

By przynieść Ci trochę ulg, przygotowaliśmy scenariusze wpłat, które maksymalizują Twój zysk:

Maksymalne wykorzystanie nowego limitu IKZE:

Co miesiąc od stycznia do grudnia przelewaj na konto emerytalne po 522,70 zł lub co kwartał – 1 568,1015 zł. Jeżeli uda Ci się wygospodarować takie kwoty z codziennego budżetu, to w pełni wykorzystasz ulgę podatkową, odpowiadającą progowi podatkowemu, w którym się rozliczasz (17, 19 lub 32 proc.).

Maksymalne wykorzystanie nowego limitu IKE:

Co miesiąc od stycznia do grudnia przelewaj 1 306,7515681 zł na konto emerytalne. Możesz też wpłacać pieniądze co kwartał – wtedy w kwocie 3 920,25 zł. Posiadając IKE, skorzystasz ze zwolnienia od podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki w wys. 19 proc.) przy końcowej wypłacie oszczędności – przy założeniu, że spełnisz wszystkie ustawowe warunki.

Które konto – IKE czy IKZE – jest korzystniejsze dla Ciebie.

Dowiedz się >>

Czy to dobry czas na decyzję o IKZE?

Dotychczas limity na IKE i IKZE rosły, ponieważ wzrastały nasze zarobki. Gospodarka w Polsce się rozwija, a dynamika zmian w wynagrodzeniach zaskakuje analityków. Większe możliwości wpłaty to oczywiście więcej pieniędzy zgromadzonych i odłożonych na przyszłą emeryturę.

2020 to na pewno dobry rok na otwarcie swojego IKZE i zadbania o swoją emerytalną przyszłość. Jeżeli chcesz przekalkulować, ile możesz zyskać, odkładając pieniądze na IKZE, skorzystaj z naszego specjalnego kalkulatora lub porozmawiaj z ekspertami z Generali Investments i poczuj zyski, które w głowie się nie mieszczą!

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują się w Prospektach Informacyjnych funduszy oraz w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Wzrostu, Generali Akcje: Nowa Europa, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcje Dywidendowy w Generali FunduszeFIO oraz Generali Obligacje Aktywny, Generali Akcje: Daleki Wschód, Generali Euro, Generali Akcje Biopharma, Generali Akcje Selektywny Globalny, Generali Zagraniczny, Generali Aktywa Polskie w Generali FunduszeSFIO. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.