Zrób sobie prezent na życie!


Nie można się oszukiwać – emerytura z ZUS nie zapewni nam stabilnej przyszłości. Aby po 60-tce nasza jakość życia drastycznie nie spadła, najlepiej już dziś skończyć z wymówkami i zacząć konsekwentnie oszczędzać, na przekór otaczającym pokusom.

Zasada jest prosta – im wcześniej zaczniemy oszczędzać na przyszłą emeryturę, tym więcej pieniędzy uda nam się zgromadzić, bez jednoczesnego przeciążania budżetu domowego. Jest to niezwykle ważne, ponieważ poczucie bezpieczeństwa jest elementarną potrzebą każdego z nas. A realizują ją nie tylko bliscy, sytuacja polityczna i gospodarcza w kraju, ale też pieniądze, dzięki którym mamy własne lokum, opiekę zdrowotną, ubezpieczenia itp. Duże kwoty trudniej się oszczędza, zwłaszcza, gdy ciągle pojawiają się jakieś wydatki. Warto więc postawić na niewielkie sumy. Wielu ekonomistów zaleca, aby było to minimum 10 proc. wypłaty. Jeżeli tylko możesz, odkładaj również nadwyżki oraz premie.

Deadline dla odkładających na emeryturę

Najlepszą strategią, by zgromadzić kapitał, który pozwoli godnie żyć na emeryturze jest oszczędzanie długoterminowe.

Odkładanie na emeryturę w wieku 18 lat wydaje się nierealne i w 99% przypadków nie sprawdza się. W wieku 25 lat, gdy otrzymujemy pierwszą poważną pensję lub decydujemy się na założenie firmy, zaczynamy zmieniać priorytety – wydajemy coraz więcej (bo mamy w końcu własne pieniądze) i inwestujemy w siebie – na poziomie zawodowym, jak i prywatnym. Doskonale, jeżeli pomyślimy w tym czasie o gromadzeniu oszczędności. Jeżeli zaczynasz odkładać w wieku 26 lat 100 PLN miesięcznie, to do 60-tki uzbierasz ok. 40 000 złotych. Ale nie będziesz przecież zarabiać przez całe życie tyle samo. Wraz ze wzrostem pensji, należy pomyśleć o zwiększeniu kwot przeznaczonych na oszczędności.

Im później zaczniesz oszczędzać, tym większe kwoty musisz odkładać. Mając 35 lat, do emerytury zostaje Ci około 25-30 lat. W tej sytuacji najlepiej byłoby, gdybyś odkładał 30-40% swojej pensji. Skąd wziąć te pieniądze? Wyjście są dwa: zwiększyć dochód lub ciąć koszty.

 

Emerytura? Jakoś to (nie) będzie!

Dowiedz się więcej >> 

 

Jak optymalnie odkładać na emeryturę?

Istotny jest wybór strategii oszczędzania. I na pewno odkładanie „do skarpety” nie jest najlepszym rozwiązaniem. Dlaczego? Pieniądze w żaden sposób nie pracują na Twój zysk, a przecież do tego zostały stworzone.

Wyobraźmy sobie, że odkładamy 400 zł miesięcznie przez 30 lat. W tym czasie uzbieramy dokładnie 144 000 złotych. Wygląda imponująco, prawda? Odkładając je na nisko oprocentowane konto oszczędnościowe, suma będzie niewiele większa, dodatkowo obniżona o 1/5 o obowiązkowy podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki).

Ale jeśli te pieniądze znajdą się na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) lub na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), to po 30 latach regularnego oszczędzania zgromadzisz blisko 170 tys. złotych! To kapitał, który pozwala wypłacać co miesiąc 1 000 złotych przez kolejne 14 lat! Chcesz sprawdzić, jakie wyniki uzyskałbyś przy innych kwotach? Sprawdź to w naszym kalkulatorze IKZE.

Oprócz wymiernych korzyści finansowych, odkładanie w ramach III filaru emerytalnego ma inne zalety, np. w przypadku nagłej śmierci właściciela rachunku. Pieniądze zgromadzone na IKE czy IKZE są od początku dziedziczone przez dowolnie wskazaną przez nas osobę (lub zgodnie z tzw. dziedziczeniem spadkowym, jeżeli taka osoba nie została wskazana). To oznacza, że nawet jeżeli zaczniemy już pobierać „wypłatę” z III filaru emerytalnego, ale na skutek śmierci nie wykorzystamy wszystkich zgromadzonych tam pieniędzy, oszczędności nie przepadają. Pozostała część zostaje przekazana osobie dziedziczącej. W razie śmierci właściciela konta przed 60. rokiem życia, zgromadzone pieniądze pozostają do dyspozycji spadkobiercy. Ten może je wypłacić w całości lub w ramach wypłaty transferowej przekazać na swoje IKE/KZE.

Korzyści podatkowe dla przedsiębiorcy. Tu i teraz

Pieniądze przekazane na IKZE przynoszą realne korzyści już w momencie ich wpłacania. Korzystając z tego produktu, wpłacone kwoty można odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych w danym roku. Wysokość ulgi zależna jest od wysokości wpłat (maksymalna wysokość jest ustalana co roku i co roku, póki co jest podwyższana) oraz progu podatkowego, w jakim się rozliczasz. Przy tych samych założeniach, co wcześniej, sama ulga wyniosłaby ponad 30 tys. złotych, a to dodatkowe 2,5 roku wyższej emerytury. To również możesz sprawdzić w naszym kalkulatorze IKZE.

Ulgi podatkowe odczuwa się także przy wypłacie środków. Jeśli korzystasz z konta minimum pięć lat i osiągniesz wiek 60 lat w IKZE, możesz wypłacić środki w całości bez tzw. podatku Belki (19%), czyli podatku od zysków kapitałowych z inwestycji. Wpłacając taką samą kwotę na konto oszczędnościowe, lokatę lub obligacje skarbowe, ostateczna suma pieniędzy po ich wypłacie byłaby mniejsza o prawie 1/5. Przy dużych kwotach to odczuwalna różnica.

W tej ilości możliwości szukaj wsparcia ekspertów

Sposobów na oszczędzanie jest całkiem sporo – od tradycyjnej „skarpety”, przez fundusze inwestycyjne po inne instrumenty finansowe. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jak i gdzie lokować oszczędności na emeryturę – to zależy od tego kim jesteś Ty, jakie masz podejście do życia, priorytety, a także możliwości finansowe. Warto poświęcić też czas na decyzję nad wyborem najlepszych ekspertów, którzy będą zarządzać Twoimi funduszami na przyszłość.

Najważniejsze pozostaje jednak to, by stworzyć plan emerytalny i zacząć realizować go jak najwcześniej.

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują się w Prospektach Informacyjnych funduszy oraz w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Wzrostu, Generali Akcje: Nowa Europa, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcje Dywidendowy w Generali FunduszeFIO oraz Generali Obligacje Aktywny, Generali Akcje: Daleki Wschód, Generali Euro, Generali Akcje Biopharma, Generali Akcje Selektywny Globalny, Generali Zagraniczny, Generali Aktywa Polskie w Generali FunduszeSFIO. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.