Wybierz III filar zgodnie ze swoim charakterem


Tajemniczo brzmiące skróty IKE i IKZE to klucz do Twojej lepszej emerytury. Mimo że oba umożliwiają odkładanie pieniędzy na przyszłość, można powiedzieć, że jednym bardziej będzie pasować IKE, innym IKZE. Sprawdź, które konto emerytalne jest bardziej zgodne z Twoimi cechami osobowości.

Disclaimer: cechy charakteru nie powinny być jedyną determinantą wyboru konta emerytalnego. Ale możesz je potraktować jako ostatecznego sędziego. Lub skorzystać z pomocy artykułu poświęconego dylematom co wybrać: IKE czy IKZE? 

Jak już wiemy, oszczędzanie to nie tylko kwestia portfela, ale również naszej głowy. Badania pokazują, że tym z nas, którzy więcej uwagi poświęcają przewidywaniu przyszłości lub rozważają konsekwencje swoich działań, łatwiej przychodzi perspektywa odkładania pieniędzy. Lekkoduchy zaś nie potrafią (a na pewno jest im o wiele trudniej) pogodzić się z koniecznością odmówienia sobie przyjemności w imię dewizy „życie jest tu i teraz”. Twoje osobiste podejście do życia wydaje się decydujące w myśleniu o emeryturze, która przyjdzie dopiero za 20 lub 30 lat.

Jeżeli doszedłeś do etapu, w którym wiesz, że CHCESZ OSZCZĘDZAĆ, pozostaje Ci tylko pytanie: jak to zrobić? Do wyboru jest kilka ciekawych opcji, ale swoją uwagę powinieneś skierować w stronę dedykowanych rozwiązań emerytalnych. Czyli tych, które funkcjonują w ramach III filaru emerytalnego. Są to Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Dla kogo IKE?

IKE pozwala nie tylko odkładać pieniądze, ale ominąć podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki), jeśli wypłacimy pieniądze po osiągnięciu wieku emerytalnego. W 2024 roku limit wpłat na konto wynosi 23 472 złote.

IKE idealnie nadaje się dla tych, którzy w swoim życiu kierują się raczej swobodą, elastyczności i niezależnością. Są tak zajęci życiem, że oszczędzanie chętnie powierzą automatycznym przelewom.

Jednocześnie zarabiają dobre pieniądze, dzięki którym są w stanie wykorzystać wysoki limit wpłat na konto.

Czasami jednak nasi radośni oszczędzający potrafią wpaść na szalony plan i natychmiast go zrealizować. Niestety, najczęściej wiąże się on z nagłą potrzebą dostępu do większej kasy. Dzięki elastyczności IKE mogą sobie na to pozwolić. To rozwiązanie dopuszcza częściowy zwrot zgromadzonych pieniędzy bez konieczności likwidacji konta na zawsze, jednak konieczne jest wówczas zapłacenie podatku od zysków kapitałowychTo znaczy, że po zrealizowaniu marzenia można kontynuować oszczędzanie na emeryturę.

Na IKE mogą skorzystać też osoby niecierpliwe lub te, które bardzo nie mogą doczekać się już spokojnej emerytury.

Dla kogo IKZE?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego cechuje się możliwością zyskania ulgi podatkowej. To powoduje, że IKZE o wiele lepiej sprawdzi się u osób, które z natury są przedsiębiorcze i zawsze szukają wartości dodatnich. Od 2021 roku IKZE to konto, które szczególnie opłaca się osobom prowadzącym własną firmę.

Wysokość ulgi podatkowej zależy od wpłaconej sumy pieniędzy na IKZE oraz progu podatkowego. Może to być nawet 3 004,42 zł za rok. Jeśli jesteś osobą samozatrudnioną, w 2024 r. Twoja korzyść podatkowa może wynieść nawet 4506,62 zł. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze lepiej zainwestować wpłacając na IKZE lub IKE, niż wydać na bieżące wydatki. Tutaj nieoceniona będzie wysoka samokontrola, by oprzeć się pokusie wydania kasy na przyjemności.

IKZE będzie dobrym rozwiązaniem dla osób skupionych oraz wytrwałychJeśli nie prowadzisz pozarolniczej działalności gospodarczej, w 2024 możesz wpłacić na to konto maksymalnie 9 388,80 zł.

Wbrew pozorom pięć lat to długi okres, który (gdy w głowie już pomału przestawiamy się na tryb seniorski) może być ciężki do przebrnięcia. IKZE sprawdzi się też u osób, które są bardzo ostrożne i nie działają pochopnie. W kryzysowej sytuacji życiowej nie będą od razu sięgać po pieniądze z konta na emeryturę. Zanim do tego dojdzie, będą szukać alternatyw, bo wiedzą, że wypłata oszczędności z IKZE jest równoznaczna z jego zamknięciem na zawsze. IKZE to zatem rachunek dla ludzi o mocnych nerwach, którzy, nawet gdy nie jest łatwo, trzymają się raz podjętych decyzji.

Rzeczy wspólne dla IKE i IKZE, o których warto wiedzieć

W momencie założenia IKE lub IKZE, decydujesz, w jaki sposób wybrana przez Ciebie instytucja ma zarządzać pieniędzmi. Do wyboru są m.in. fundusze inwestycyjne oraz inne instrumenty finansowe. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych często przygotowują już gotowe rozwiązania (pakiety), aby każdy mógł bezpiecznie (w zależności od swojej sytuacji finansowej i innych czynników) inwestować gromadzone pieniądze.

 

Poznaj zalety odkładnia na emeryturę na IKZE oraz IKE

Czytaj dalej >>

 

Możesz też potraktować oba konta jako produkty komplementarne. IKE pozwoli Ci zgromadzić większy kapitał, szybciej będziesz mógł podjąć zgromadzone oszczędności. IKZE z kolei pozwoli obniżyć bieżący podatek dochodowy. Decydując się na oba rozwiązania, zwiększasz swoje możliwości i możesz odważniej ryzykować, inwestując gromadzone oszczędności. Dzięki temu zaspokajasz potrzeby swojej podwójnej natury… Bo podobno każdy z nas jest trochę ekstrawertykiem i trochę introwertykiem.

 

Materiał reklamowy Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji KPW (obecnie: KNF) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl. 

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
Niniejsza prezentacja ma charakter marketingowo-informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej, podatkowej rachunkowej czy księgowej, ani nie należy jej traktować w ten sposób. Materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego
Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym.
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.
Ulga podatkowa w wysokości 3 004,42 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 1 783,87 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 126,66 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ulga podatkowa w wysokości 4 506,62 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 2 675,81 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 689,98 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.