W jaki sposób zwiększyć swoją emeryturę?


Martwią Cię pesymistyczne prognozy dotyczące niskich świadczeń emerytalnych z ZUS? Słusznie! Wszystko wskazuje na to, że emerytury w stosunku do zarobków będą coraz niższe. Mówi się nawet, że emerytura wyniesie zaledwie 20-30% ostatniego wynagrodzenia! Dlatego już teraz pomyśl o dobrowolnym oszczędzaniu.

Oszczędzanie długoterminowe należy do najpopularniejszych metod gromadzenia pieniędzy. Można jednak wyróżnić lepsze i gorsze sposoby na oszczędzanie. Bez wątpienia najmniej korzystnym, pod względem finansowym, jest odkładanie „do skarpety”. Jest to metoda, która pomaga zgromadzić fundusze na realizację krótkoterminowego celu, jak wyjazd na wakacje, jednak w przypadku emerytury zupełnie się nie sprawdza.

Osoby, które nie mają zaufania do rozwiązań systemowych, a przy tym dysponują wiedzą w zakresie finansów, mogą oszczędzać i pomnażać pieniądze na własną rękę. W grę wchodzi obrót walutami, inwestycje w złoto, w nieruchomości, zakup akcji i obligacji etc. Poza wiedzą ta droga wymaga również konsekwencji, zaangażowania i systematyczności.

Optymalnym sposobem jest założenie konta emerytalnego. Do wyboru mamy Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) lub Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Każde z tych kont możemy założyć w dowolnie wybranej instytucji finansowej – w banku, towarzystwie ubezpieczeniowym, funduszu inwestycyjnym czy domu maklerskim. Dlaczego warto wybrać IKE lub IKZE jako formę oszczędzania na przyszłość? Dzięki nim zyskujemy wsparcie doradców, motywację do długoterminowego oszczędzania, ale przede wszystkim korzyści podatkowe.

Element III filaru emerytalnego został stworzony dla ludzi, którzy myślą o przyszłości, ale również teraźniejszości. IKZE pozwala bowiem gromadzić dodatkowe fundusze na przyszłą emeryturę (w sposób zupełnie dobrowolny), pracować pieniądzom na zyski, a oszczędzającemu korzystać z ulg podatkowych już teraz.

Wpłaty na IKZE możemy odliczyć od podstawy opodatkowania w ramach rocznego rozliczenia (PIT). To oznacza, że otrzymamy częściowy zwrot pieniędzy, jakie wpłaciliśmy na IKZE w ostatnim roku. Kwota jest zależna od wysokości wpłat oraz progu podatkowego, według którego się rozliczamy. Można odpisać nawet 3 004,42 zł rocznie (dla IKZE indywidualnego) lub 4506,62 zł (w IKZE dla przedsiębiorcy). Stan na 2024 rok.

Oszczędzać każdy może

I choć to wyświechtana parafraza piosenki, to sporo w niej prawdy. Wielu osobom wydaje się, że nie mają odpowiednio dobrej sytuacji materialnej, która pozwalałaby oszczędzać na przyszłą emeryturę. Jednak praktyka pokazuje, że niemal każdy, lepiej organizując swoje wydatki, może odłożyć miesięcznie 100–200 złotych. Taka kwota nie nadwyręży budżetu domowego, a jednocześnie pozwoli zgromadzić spory kapitał na przyszłość. O tym, jak lepiej zorganizować swoje życie, przeczytasz w tym tekście (odesłanie do artykułu Projekt emerytura Cię przerasta?).

Warto wziąć pod uwagę, że gromadząc środki na IKE lub IKZE, w razie potrzeby, możemy je wypłacić przed uzyskaniem wieku emerytalnego (choć z utratą części podatkowych przywilejów). Po drugie, jeśli ich nie wykorzystamy – staną się one zabezpieczeniem dla naszych bliskich, którzy mogą dziedziczyć te środki. Jeżeli IKZE wydaje się odpowiednim rozwiązaniem dla Ciebie, dowiedz się o nie więcej i poznaj inne profity, jakie można czerpać z tego produktu finansowego.

 

Czym jest IKZE? Zasady działania, limity & benefity

Sprawdź teraz >>>

 

Na początek wsparcie doradcy finansowego

Zanim otworzysz rachunek IKE lub IKZE, warto skonsultować się z doradcami finansowymi. Doświadczeni specjaliści na podstawie analizy Twoich możliwości finansowych, wieku, oczekiwań, a także skłonności do ryzyka, pomogą Ci dobrać optymalny wariant oszczędzania i inwestycji. Dzięki temu możesz być pewny, że wybrana strategia i jej efekty będą Cię satysfakcjonowały w przyszłości.

 

Materiał reklamowy Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji KPW (obecnie: KNF) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl. 

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
Niniejsza prezentacja ma charakter marketingowo-informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej, podatkowej rachunkowej czy księgowej, ani nie należy jej traktować w ten sposób. Materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego
Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym.
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.
Ulga podatkowa w wysokości 3 004,42 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 1 783,87 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 126,66 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ulga podatkowa w wysokości 4 506,62 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 2 675,81 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 689,98 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.