Uff, co za ulga! Nowe limity dla IKE i IKZE w 2024 roku [aktualizowany]


Nowe limity wpłat na IKE i IKZE to bardzo pozytywna informacja! Nasze pensje idą w górę, więc możemy więcej odkładać. Wykorzystaj to, by zadbać o swoją emeryturę! Dziś pokażemy Ci, jak to zrobić.

Na wstępie krótko wyjaśnimy Ci, skąd bierze się zmiana limitów. Według ustawy o IKE i IKZE, wysokość limitów wpłat wyliczana jest co roku na podstawie prognozowanego na rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Czyli przewidywanej średniej krajowej. W ustawie budżetowej przyjęto, że przeciętna pensja w Polsce w 2024 roku wynosić będzie 7824 złotych brutto. Według ustawy limit IKE to 3-krotność średniego wynagrodzenia brutto, a w przypadku IKZE – 1,2-krotność. Od 2021 roku na IKZE mogą wpłacić więcej osoby samozatrudnione, bo aż 1-8-krotność przeciętnego wynagrodzenia brutto.

Jak zebrać maksymalną kwotą na IKE?

Zgodnie z nowymi przepisami w 2024 roku, limity na III filar emerytalny ulegają zmianie. Na Indywidualne Konto Emerytalne możesz w tym roku wpłacić 23 472  zł, czyli o 2 667 zł więcej niż w 2023 roku. Ile wpłacać, aby wykorzystać limit? Co miesiąc od stycznia do grudnia przelewaj 1 956 zł na konto emerytalne. Możesz też wpłacać pieniądze co kwartał – wtedy kwota wynosić będzie 5 868 złotych. Czy warto odkładać na IKE? Dowiesz się z tego m.in. z naszego przewodnika po kontach emerytalnych, w którym odpowiadamy na pytanie, które konto – IKE czy IKZE jest korzystniejsze? Sprawdź, jakie konto wybrać: IKE czy IKZE?

IKZE – co się zmienia w uldze podatkowej?

Jeżeli chodzi o Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, tutaj również „nowe limity to nowe możliwości”. Na IKZE w roku 2024 możesz wpłacić 9 388,80 zł, czyli o 1 066,80 zł więcej niż w 2023 r. Aby wykorzystać maksymalnie limit, co miesiąc od stycznia do grudnia przelewaj na konto emerytalne po 782,40 zł lub co kwartał – 2 347,20 zł. Przedsiębiorcy, których nie objęły nowe Pracownicze Plany Kapitałowe, mogą wpłacić w tym roku na IKZE aż 14 083,20 zł. Maksymalne wykorzystanie limitu daje Ci możliwość wykorzystania w pełni ulgi podatkowej, z którą związane jest IKZE. Na ile zwrotu możesz liczyć w tym roku?

Większe limity oznaczają, że możesz zaoszczędzić dodatkowe pieniądze, obniżając swój dochód w rocznym rozliczeniu PIT. Wpłacając 9 388,80 zł w roku 2024 na IKZE, zwrot wyniesie w zależności od Twojego progu podatkowego:

  • 12% – 1126,66 zł (w 2023 roku było to 998,64 zł)
  • 19% – 1783,87 zł (w 2023 roku było to 1 581,18 zł),
  • 32% – 3 004,42 zł (w 2023 roku było to 2 663,04 zł).

Dla samozatrudnionych według nowych zasad ulga podatkowa może wynosić nawet:

  • 12% –1689,98 zł
  • 19% – 2675,81 zł
  • 32% – 4506,62 zł

To bardzo dobre wyniki, dla których warto rozważyć założenie IKZE.

 

Kilka powodów wartych przemyślenia w kontekście IKZE?

Piszemy o tym tutaj >>

 

To dobry czas na decyzję o IKZE

Dotychczas limity na III filar emerytalny rosły, ponieważ wzrastają nasze zarobki. Nasza gospodarka się rozwija, a dynamika zmian w wynagrodzeniach mile zaskakuje analityków. I choć pandemiczny rok przyhamował rozwój gospodarczy, a nowy program jak PPK objęły swoim zasięgiem prawie wszystkie firmy w kraju, nadal warto poważnie rozważyć otwarcie konta IKZE. Ale aż 25 proc. osób twierdzi, że zaczęło odkładać więcej pieniędzy niż przed pandemią COVID-19. Większe możliwości wpłaty to oczywiście więcej pieniędzy zgromadzonych i odłożonych na przyszłość, które będzie można wypłacić na emeryturze. 2021 to na pewno dobry rok na otwarcie swojego IKZE i zadbania o swoją emerytalną przyszłość. Jeżeli chcesz przekalkulować, ile możesz zyskać odkładając pieniądze na IKZE, skorzystaj z naszego specjalnego kalkulatora lub porozmawiaj z ekspertami z Generali Investment.

Materiał reklamowy Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji KPW (obecnie: KNF) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl. 

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
Niniejsza prezentacja ma charakter marketingowo-informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej, podatkowej rachunkowej czy księgowej, ani nie należy jej traktować w ten sposób. Materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego
Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym.
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.
Ulga podatkowa w wysokości 3 004,42 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 1 783,87 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 126,66 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ulga podatkowa w wysokości 4 506,62 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 2 675,81 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 689,98 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.