Kredyt czy systematyczne oszczędzanie – co wybrać?


Przeciętny konsument nie chce czekać z realizacją marzeń – chce swoje potrzeby zaspokajać tu i teraz. Rozwiązaniem jest szybki kredyt. Istnieje też inna droga – odkładanie pieniędzy na realizację celu. Dlaczego jest o wiele trudniejsza i mniej popularna?

Tylko nieliczni decydują się na oszczędzanie. Wszystko dlatego, że wymaga ono dużo determinacji i silnej woli. Odkładanie pieniędzy łączy się często z wieloma wyrzeczeniami, a nagroda za ten trud jest najczęściej… odległa. Kredyt to zupełne przeciwieństwo. Nasz wymarzony cel osiągamy natychmiast, możemy się nim cieszyć i z niego korzystać. Spłata wydaje się z kolei lekka i korzystanie rozłożona w czasie.

Teraźniejszość a przyszłość

Pieniądz we współczesnym świecie staje się coraz mniej realny. Masowa konsumpcja, zakupy na raty, transakcje bezgotówkowe (smartfonem lub zegarkiem!) to elementy, które sprawiają, że nasze podejście do finansów i planowania domowego budżetu zdecydowanie się zmienia.

 

Dlaczego nie lubisz oszczędzać na odległą przyszłość?

Sprawdziliśmy to >>

 

Coraz częściej skupiamy się na tym, co otacza nas tu i teraz, niewiele uwagi poświęcając przyszłości. Licznie przeprowadzane na Polakach badania pokazują, że nie myślimy o swojej starości i dochodach na starość, wierząc że rządowa emerytura zapewni nam byt, lub odkładamy ten temat na bliżej nieokreśloną przyszłość. Tymczasem zarówno oszczędzanie na zakup wymarzonych rzeczy, upragnione wakacje lub właśnie na dodatkowe pieniądze na „stare lata”, ma ogromne znaczenie i jest niezwykle korzystne dla nas samych.

Korzyści z systematycznego oszczędzania pieniędzy

Konsekwentne odkładanie stosunkowo niewielkich sum pieniędzy przynosi mnóstwo profitów. Po pierwsze, gromadzimy dodatkowe kwoty na różne cele, nie obciążając przy tym domowego budżetu. W przypadku pogorszenia się sytuacji materialnej możemy zawiesić oszczędzanie lub nawet skorzystać ze zgromadzonych pieniędzy bez większych kłopotów – w końcu realnie je posiadamy! W przeciwieństwie do sytuacji, w której zaciągamy kredyt konsumpcyjny, nie musimy przewidywać dochodów do naszego budżetu w odległej perspektywie. Wysokość odkładanej na konto oszczędnościowe sumy możemy dostosowywać do aktualnej sytuacji i możliwości finansowych.

Jeśli mądrze będziemy zarządzać naszym kapitałem, możemy osiągnąć z jego pomocą dodatkowe profity. Dzięki funduszom inwestycyjnym lub innym formom inwestycji, pieniądze na koncie pracują, zamiast tylko „się gromadzić”. To jeden z powodów, dla których nie warto oszczędzać „w skarpecie”.

W przeciwieństwie do kredytu lub pożyczki, które sprawiają, że ponosimy dodatkowe koszty (odsetki, prowizja od udzielenia kredytu, ubezpieczenia itp.), tu zyskujemy realną gotówkę, którą możemy przeznaczyć na różne cele.

Czy każdy może oszczędzać?

Z całą pewnością oszczędzać może każdy, kogo stać na wzięcie rat lub pożyczki. Warto w takiej sytuacji zapoznać się z Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi (IKE) lub Indywidualnymi Kontami Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), czyli regularnym oszczędzaniem na emeryturę np. z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych.

Dzięki nim można gromadzić i zmuszać pieniądze do pracy. Specjaliści z Union Investment pomagają wybrać optymalny sposób oszczędzania w oparciu o indywidualne preferencje oraz aktualną sytuację finansową. Pamiętajmy, że im wcześniej zaczniemy odkładać pieniądze i zarabiać na nich, tym szybciej (i taniej) zrealizujemy nasze plany i marzenia.

 

Wybierz III filar zgodnie ze swoich charakterem!

Sprawdź to >>

 

Materiał reklamowy Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji KPW (obecnie: KNF) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl. 

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
Niniejsza prezentacja ma charakter marketingowo-informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej, podatkowej rachunkowej czy księgowej, ani nie należy jej traktować w ten sposób. Materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego
Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym.
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.
Ulga podatkowa w wysokości 3 004,42 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 1 783,87 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 126,66 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ulga podatkowa w wysokości 4 506,62 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 2 675,81 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 689,98 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.