Kredyt czy systematyczne oszczędzanie – co wybrać?


Przeciętny konsument nie chce czekać z realizacją marzeń – chce swoje potrzeby zaspokajać tu i teraz. Rozwiązaniem jest szybki kredyt. Istnieje też inna droga – odkładanie pieniędzy na realizację celu. Dlaczego jest o wiele trudniejsza i mniej popularna?

Tylko nieliczni decydują się na oszczędzanie. Wszystko dlatego, że wymaga ono dużo determinacji i silnej woli. Odkładanie pieniędzy łączy się często z wieloma wyrzeczeniami, a nagroda za ten trud jest najczęściej… odległa. Kredyt to zupełne przeciwieństwo. Nasz wymarzony cel osiągamy natychmiast, możemy się nim cieszyć i z niego korzystać. Spłata wydaje się z kolei lekka i korzystanie rozłożona w czasie.

Teraźniejszość a przyszłość

Pieniądz we współczesnym świecie staje się coraz mniej realny. Masowa konsumpcja, zakupy na raty, transakcje bezgotówkowe (smartfonem lub zegarkiem!) to elementy, które sprawiają, że nasze podejście do finansów i planowania domowego budżetu zdecydowanie się zmienia.

Coraz częściej skupiamy się na tym, co otacza nas tu i teraz, niewiele uwagi poświęcając przyszłości. Licznie przeprowadzane na Polakach badania pokazują, że nie myślimy o swojej starości i dochodach na starość, wierząc że rządowa emerytura zapewni nam byt, lub odkładamy ten temat na bliżej nieokreśloną przyszłość. Tymczasem zarówno oszczędzanie na zakup wymarzonych rzeczy, upragnione wakacje lub właśnie na dodatkowe pieniądze na „stare lata”, ma ogromne znaczenie i jest niezwykle korzystne dla nas samych.

Korzyści z systematycznego oszczędzania pieniędzy

Konsekwentne odkładanie stosunkowo niewielkich sum pieniędzy przynosi mnóstwo profitów. Po pierwsze, gromadzimy dodatkowe kwoty na różne cele, nie obciążając przy tym domowego budżetu. W przypadku pogorszenia się sytuacji materialnej możemy zawiesić oszczędzanie lub nawet skorzystać ze zgromadzonych pieniędzy bez większych formalności – w końcu realnie je posiadamy! W przeciwieństwie do sytuacji, w której zaciągamy kredyt konsumpcyjny, nie musimy przewidywać dochodów do naszego budżetu w odległej perspektywie. Wysokość odkładanej na konto oszczędnościowe sumy możemy dostosowywać do aktualnej sytuacji i możliwości finansowych.

Jeśli mądrze będziemy zarządzać naszym kapitałem, możemy osiągnąć z jego pomocą dodatkowe profity. Dzięki funduszom inwestycyjnym lub innym formom inwestycji, pieniądze na koncie pracują, zamiast tylko „się gromadzić”. To jeden z powodów, dla których nie warto oszczędzać „w skarpecie”.

W przeciwieństwie do kredytu lub pożyczki, które sprawiają, że ponosimy dodatkowe koszty (odsetki, prowizja od udzielenia kredytu, ubezpieczenia itp.), tu zyskujemy realną gotówkę, którą możemy przeznaczyć na różne cele.

Czy każdy może oszczędzać?

Z całą pewnością oszczędzać może każdy, kogo stać na wzięcie rat lub pożyczki. Warto w takiej sytuacji zapoznać się z Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi (IKE) lub Indywidualnymi Kontami Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), czyli regularnym oszczędzaniem na emeryturę np. z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych. Skorzystaj z naszego kalkulatora i dowiedz się więcej o możliwościach IKZE.

Dzięki produktom jak IKE czy IKZE można gromadzić i zmuszać pieniądze do pracy. Specjaliści z Generali Investments pomagają wybrać optymalny sposób oszczędzania w oparciu o indywidualne preferencje oraz aktualną sytuację finansową. Pamiętajmy, że im wcześniej zaczniemy odkładać pieniądze i zarabiać na nich, tym szybciej (i taniej) zrealizujemy nasze plany i marzenia.

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują się w Prospektach Informacyjnych funduszy oraz w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Wzrostu, Generali Akcje: Nowa Europa, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcje Dywidendowy w Generali FunduszeFIO oraz Generali Obligacje Aktywny, Generali Akcje: Daleki Wschód, Generali Euro, Generali Akcje Biopharma, Generali Akcje Selektywny Globalny, Generali Zagraniczny, Generali Aktywa Polskie w Generali FunduszeSFIO. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.