Korzystaj z życia bez względu na wiek!


„Emerytura? Jakoś to będzie.” – czy tak właśnie myślisz o pieniądzach w kontekście starości? A jeśli pokażemy Ci, jak zyskać pewne tysiąc złotych, odkładając już teraz niewielkie kwoty? Bez oglądania się na statystyki, demografię i ZUS? Czytaj dalej.

Emerytura – fakty, które dotyczą Ciebie

Wystarczy spojrzeć na dane statystyczne, aby zrozumieć, dlaczego myślenie o przyszłości jest ważne. Obecnie na jednego emeryta przypadają trzy osoby pracujące. Mimo to ich składki nie wystarczają na wypłacanie tej jednej emerytury! W dodatku żyjemy coraz dłużej, a prognozy (bardzo ostrożne) wskazują na to, że już za około 30 lat emeryci będą stanowić aż 30% społeczeństwa. W 2060 roku emerytów będzie więcej niż pracujących!

Dane urzędu statystycznego mogą niektórych nie przekonywać. To zrozumiałe. Warto jednak szczerze odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Czy za trzydzieści lat będę tak zdrowy, jak dzisiaj? Czy moje dzieci lub wnuki nie będą potrzebować wsparcia finansowego? Czy na emeryturze na pewno będę w stanie dalej pracować, aby sobie dorobić?

Jak myślimy o emeryturze

Jakie mamy wyobrażenie o swojej starości? Okazuje się, że wiele osób bardzo nierealnie, wręcz życzeniowo, podchodzi do swojej emerytalnej przyszłości. Przykładem może być powszechne przekonanie, że na emeryturze będziemy wydawać mniej. Niestety, to nieprawda.

Większość z nas nadal będzie chciała mieszkać w miejscu, na które pracowali całe życie. Nie zrezygnujemy z podróżowania samochodem na rzecz spacerów (choć to będzie zalecane). Nie zaczniemy nagle jeść o wiele mniej. Czy ktoś sam z siebie zrezygnuje z internetu, telefonu czy telewizji? Co z ubraniami, kosmetykami, środkami czystości? Wciąż trzeba będzie płacić za prąd, gaz i czynsz.

Dlaczego nie lubisz oszczędzać na odległą przyszłość?

Sprawdziliśmy to >>

 

Pieniądze będą potrzebne, aby zaprosić gości, zrobić drobne upominki dla bliskich, chodzić do teatru i podróżować (wreszcie!). Bardzo prawdopodobne, że dojdą też koszty leków czy specjalistycznego leczenia. A prognozowany dochód na emeryturze może być nawet trzykrotnie niższy niż to, co zarabiamy obecnie!

Skuteczne rozwiązania emerytalne

Chcąc zachować na emeryturze dotychczasowy standard życia, wciąż realizować marzenia, dbać o siebie i mieć poczucie bezpieczeństwa, należy działać już teraz.

Można skorzystać z dwóch rozwiązań w ramach III filaru emerytalnego. To Indywidualne Konto Emerytalne i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. W ramach tych dwóch produktów można nie tylko gromadzić (lub powiedzieć lepiej: oszczędzać) pieniądze, ale też zwiększać wpłacane kwoty dzięki inwestycjom. Mając wiedzę z zakresu funduszy inwestycyjnych, można samodzielnie wybierać subfundusze, w które chce się zainwestować oszczędzone pieniądze. Jeśli jej brakuje, można zdać się na specjalistów, którzy pokierują pieniędzmi w najbardziej opłacalny sposób.

Prawo do wypłaty z kont IKE nabywa się w wieku 60 (dla kobiet) lub 65 (dla mężczyzn) lat. IKZE należy prowadzić do 65. roku życia, by nie stracić przywilejów z nim związanych. Oba modele różnią się od siebie w wielu aspektach, ale dwie cechy mają wspólne – motywują do oszczędzania już dziś oraz staną się dodatkowym zastrzykiem gotówki do „państwowej” emerytury.

Odkładając pieniądze w ramach III filaru emerytalnego i jednocześnie czerpiąc z zyski z przywilejów (m.in. ulgi podatkowe, zwolnienia z podatku Belki), jakie daje, możemy bez dużego obciążania budżetu domowego zapewnić sobie emeryturę zgodnie ze swoimi oczekiwaniami.

Dlaczego warto? Bo warto!

Przykładowo odkładając „do skarpety” miesięcznie po 200 zł przez 35 lat, zgromadzilibyśmy 84 000 złotych. Odkładając je na IKE, byłoby to ponad 180 tysięcy złotych (magia procenta składanego, stopy zwrotu z inwestycji oraz zwolnienia z podatku Belki). A to oznacza, że przez kolejne 15 lat na emeryturze będziemy otrzymywać dodatkowe 1 000 zł miesięcznie!

W przypadku IKZE możliwe jest odliczenie wpłat od dochodu i tym samym uzyskanie ulgi podatkowej. Rozpoczynając w wieku 35 lat odkładanie na IKZE po 200 zł miesięcznie, suma wpłat wynosiłaby 72 000 złotych.  Jednak wybierając fundusz inwestycyjny przy zakładanej stopie zwrotu 4%, kwota rośnie aż do ponad 139 000 złotych. Przez kolejne 15 lat na emeryturze będziesz otrzymywać 696 zł miesięcznie. Do tego dochodzi ulga – ponad 40 tys. zł* w ciągu dwudziestu lat, którą można zainwestować i jeszcze zwiększyć swój dochód z IKZE lub wydać na marzenia!

Ciesz się życiem teraz, ale pomyśl też o swoim szczęściu w przyszłości. Z Generali Investments to proste!

* przy założeniu 32% progu podatkowego, IKZE dla osób indywidualnych

 

Materiał reklamowy Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji KPW (obecnie: KNF) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl. 

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
Niniejsza prezentacja ma charakter marketingowo-informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej, podatkowej rachunkowej czy księgowej, ani nie należy jej traktować w ten sposób. Materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego
Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym.
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.
Ulga podatkowa w wysokości 3 004,42 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 1 783,87 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 126,66 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ulga podatkowa w wysokości 4 506,62 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 2 675,81 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 689,98 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.