Jak nie zostać MEMErytem


Nie wszyscy w branży reklamowej jeżdżą na plany zdjęciowe, ale wszyscy muszą mieć plan emerytalny! Zaangażowaliśmy najbardziej rozpoznawalną gwiazdę stocka do roli MEMEryta w kampanii reklamowej skierowanej właśnie do Ciebie. Pomóż nam odpowiedzieć na pytanie: Czy ludzie pracujący w reklamie są na nią podatni?

Sprawdźmy, czy humorystyczna komunikacja ze starszym panem ze stocka i hasłem o oszczędzaniu sobie MEMErytury poskutkuje Twoim poważnym zainteresowaniem wysokością emerytury.
Czytasz dalej?

Podejście strategiczne

Codziennie analizujesz strategie, kreujesz komunikacyjne platformy, ewaluujesz kampanie i pomagasz jednym – wydać pieniądze, a drugim – zarobić. W tym dynamicznym układzie zapominasz o widmie MEMErytury, od której zabezpieczenie oferuje Generali Investments wraz ze swoimi finansowymi produktami, tworzonymi przez nagradzanych specjalistów.

Big Idea

Krzywisz się na brief z niejasnymi produktami finansowymi. A co dopiero, gdy masz wybrać któryś dla siebie, prawda? Przyszłości po 65. roku życia nie oświetlają canneńskie jupitery ani mistrz oświetlenia. Ba, nawet nie są to ekologiczne światła open space’a, lecz mrugający, stary i niepewny neon ZUS-u.

W jakim świetle chcesz zobaczyć siebie na emeryturze?

Key Message

Potrafisz sobie wyobrazić swoją przyszłość? Wiemy, że nie brakuje Ci wyobraźni, ale za to brakuje Ci czasu na myślenie o tym, co będziesz robił na emeryturze. Nie masz czasu, bo zawsze są ważniejsze tematy z krótszym terminem realizacji. Nie chcesz, aby nad tym projektem pracował tylko i wyłącznie team z ZUS-u? Zaufaj copywriterowi piszącemu ten artykuł, zostaw lead’a i porozmawiaj z nami w Generali Investments jak możemy oszczędzić Ci MEMErytury.

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują się w Prospektach Informacyjnych funduszy oraz w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Wzrostu, Generali Akcje: Nowa Europa, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcje Dywidendowy w Generali FunduszeFIO oraz Generali Obligacje Aktywny, Generali Akcje: Daleki Wschód, Generali Euro, Generali Akcje Biopharma, Generali Akcje Selektywny Globalny, Generali Zagraniczny, Generali Aktywa Polskie w Generali FunduszeSFIO. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.