Jak nie zostać MEMErytem


Nie wszyscy w branży reklamowej jeżdżą na plany zdjęciowe, ale wszyscy muszą mieć plan emerytalny! Zaangażowaliśmy najbardziej rozpoznawalną gwiazdę stocka do roli MEMEryta w kampanii reklamowej skierowanej właśnie do Ciebie. Pomóż nam odpowiedzieć na pytanie: Czy ludzie pracujący w reklamie są na nią podatni?

Sprawdźmy, czy humorystyczna komunikacja ze starszym panem ze stocka i hasłem o oszczędzaniu sobie MEMErytury poskutkuje Twoim poważnym zainteresowaniem wysokością emerytury.
Czytasz dalej?

Podejście strategiczne

Codziennie analizujesz strategie, kreujesz komunikacyjne platformy, ewaluujesz kampanie i pomagasz jednym – wydać pieniądze, a drugim – zarobić. W tym dynamicznym układzie zapominasz o widmie MEMErytury, od której zabezpieczenie oferuje Generali Investment wraz ze swoimi finansowymi produktami tworzonymi przez nagradzanych specjalistów.

Big Idea

Krzywisz się na brief z niejasnymi produktami finansowymi. A co dopiero, gdy masz wybrać któryś dla siebie, prawda? Przyszłości po 65. roku życia nie oświetlają canneńskie jupitery ani mistrz oświetlenia. Ba, nawet nie są to ekologiczne światła open space’a, lecz mrugający, stary i niepewny neon ZUS-u.

W jakim świetle chcesz zobaczyć siebie na emeryturze?

Key Message

Potrafisz sobie wyobrazić swoją przyszłość? Wiemy, że nie brakuje Ci wyobraźni, ale za to brakuje Ci czasu na myślenie o tym, co będziesz robił na emeryturze. Nie masz czasu, bo zawsze są ważniejsze tematy z krótszym terminem realizacji. Nie chcesz, aby nad tym projektem pracował tylko i wyłącznie team z ZUS-u? Zaufaj copywriterowi piszącemu ten artykuł, zostaw lead’a i pozwól doradcy Generali Investment oszczędzić Ci MEMErytury.

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
Niniejsza prezentacja ma charakter marketingowo-informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej, podatkowej rachunkowej czy księgowej, ani nie należy jej traktować w ten sposób. Materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego
Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym.
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.
Ulga podatkowa w wysokości 3 004,42 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 1 783,87 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 126,66 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ulga podatkowa w wysokości 4 506,62 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 2 675,81 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 689,98 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.