Co za uuuuuulga dla Twojego PIT-a


Z czym kojarzy Ci się pierwszy kwartał roku? Z planami, podsumowaniami? Pierwszym dniem wiosny? A może podatkiem, który trzeba zapłacić? Jeżeli tak, zostań z nami. Podpowiemy Ci, jak ulżyć Twojemu PIT-owi.

Niedługo będziesz spoglądać na swój dokument deklaracji podatkowej za 2024 rok. Obok rubryki z dochodem rocznym widać podatek dochodowy, który przekazujesz do państwa – być może zwrócisz uwagę na jego wcale nie tak niską wartość. W zależności od skali podatkowej (12%, 19% czy 32%) jego wysokość może niemile zaskoczyć. To dobry moment, żeby zadbać o to, by w kolejnym roku zatrzymać trochę więcej z tych pieniędzy dla siebie.

Optymalizacja podatkowa

Podatek dochodowy, który odprowadzasz do fiskusa, możesz bowiem zminimalizować, wykorzystując różnego rodzaju ulgi, które ustanawia państwo, w sposób legalny i bezpieczny. Optymalizacja podatkowa – bo tak nazywa się taka strategia – nie ma zatem nic wspólnego z tzw. piractwem podatkowym.

 

Ulga podatkowa na dziecko?

Poproszę dwie >>

 

Minusem podjęcia optymalizacji może być to, że musisz ją zaplanować w rocznej perspektywie. To idealna pora, aby zacząć działać już teraz i popracować na zmniejszeniem podatku, zanim będzie za późno.

Sposoby obniżenia podatku dochodowego za 2024 rok

Sposobów na obniżenie podatku jest sporo. Należą do nich ulgi na dziecko, wspólne rozliczanie się małżonków, jeżeli nie mają rozdzielności majątkowej, rozliczenia na umowę o dzieło z 50-procentowym kosztem uzyskania przychodu czy darowizny. Urząd skarbowy chętnie ulży również osobom, które… oszczędzają na emeryturę – ale nie do skarbonki. Wystarczy, że zaczną odkładać pieniądze, podejmując jedno z rozwiązań w ramach III filaru emerytalnego, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Dzięki IKZE możesz co roku odkładać pieniądze na przyszłą emeryturę i jednocześnie korzystać z ulgi podatkowej, która polega na możliwości odpisywania wpłat na IKZE od dochodów. A co robi ulga podatkowa w rozwiązaniu emerytalnym? Zachęca Polaków do myślenia o przyszłości w wymierny, coroczny, finansowy sposób.

Kto oszczędza na emeryturę, ten ma ulgę!

Maksymalny limit wpłat na IKZE w 2024 roku to 9 388,80 zł dla Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz 14 083,20 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą i chcących oszczędzać w ramach IKZE. Wpłacając całą kwotę do końca roku, możesz odliczyć ją od dochodu. Daje nam to aż ok. 18 złotych na każde 100 PLN wpłacone na Twoją przyszłość. To nawet do 3 004,42 zł za 2024 rok. A dla przedsiębiorców jeszcze więcej – aż 4506,62 złote!

 

Zyskaj ulgę, co się w głowie nie mieści!

Sprawdź nowe limity i ulgi z IKZE w 2024 >> 

 

Czy możesz wpłacić na IKZE mniej niż maksymalny limit? Oczywiście, ale ulga zostanie obliczona od wpłaconej na konto emerytalne kwoty.

Z IKZE jako optymalizacji podatkowej korzysta bardzo wiele osób. Przede wszystkim dlatego, że jest to jeden z ciekawszych i wygodniejszych sposób oszczędzania dodatkowych pieniędzy na emeryturę. Wpłaty na to konto emerytalne są bardzo łatwe (jak zwykły przelew), kwota dowolna, a końcowe rozliczenie na PIT-cie bardzo proste. Odzyskane pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel, np. wpłacić na IKE (Indywidualne Konto Emerytalne).

 

Zjedz ciastko, miej ciastko.

Poznaj więcej korzyści podatkowych z oszczędzania na emeryturę >> 

 

Założenie konta IKZE to podwójny zysk dla świadomego obywatela – nie tylko obniża on bieżące podatki, ale przede wszystkim oszczędza i podwyższa swoją przyszłą emeryturę. Statystyki dotyczące starości polskiego społeczeństwa i systemu emerytalnego są alarmujące (https://oszczedzsobie.pl/emerytura-na-asap-ie). Zatem Ty nie daj z siebie zrobić MEMEryta 🙂  

 

Na co mi pieniądze na emeryturze?

Na godne PRZEżycie. Sprawdź! 

 

Materiał reklamowy Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji KPW (obecnie: KNF) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl. 

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
Niniejsza prezentacja ma charakter marketingowo-informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej, podatkowej rachunkowej czy księgowej, ani nie należy jej traktować w ten sposób. Materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego
Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym.
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.
Ulga podatkowa w wysokości 3 004,42 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 1 783,87 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 126,66 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ulga podatkowa w wysokości 4 506,62 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 2 675,81 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 689,98 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.