Co za uuuuuulga dla Twojego PIT-a


Z czym kojarzy Ci się pierwszy kwartał roku? Z planami, podsumowaniami? Pierwszym dniem wiosny? A może podatkiem, który trzeba zapłacić? Jeżeli tak, zostań z nami. Podpowiemy Ci, jak ulżyć Twojemu PIT-owi.

Niedługo będziesz spoglądać na swój dokument deklaracji podatkowej za 2020 rok. Obok rubryki z dochodem rocznym widać podatek dochodowy, który przekazujesz do państwa – być może zwrócisz uwagę na jego wcale nie tak niską wartość. W zależności od skali podatkowej (17%, 19% czy 32%) jego wysokość może niemile zaskoczyć. To dobry moment, żeby zadbać o to, by w kolejnym roku zatrzymać trochę więcej z tych pieniędzy dla siebie.

Optymalizacja podatkowa

Podatek dochodowy, który odprowadzasz do fiskusa, możesz bowiem zminimalizować, wykorzystując różnego rodzaju ulgi, które ustanawia państwo, w sposób legalny i bezpieczny. Optymalizacja podatkowa – bo tak nazywa się taka strategia – nie ma zatem nic wspólnego z tzw. piractwem podatkowym.

Minusem podjęcia optymalizacji może być to, że musisz ją zaplanować w rocznej perspektywie. Niestety, aby zmniejszyć podatek za 2020 rok, jest już za późno. Ale to idealna pora, by rozpocząć działania na kolejny rok.

Sposoby obniżenia podatku dochodowego za 2020 rok

Sposobów na obniżenie podatku jest sporo. Należą do nich ulgi na dziecko, wspólne rozliczanie się małżonków, jeżeli nie mają rozdzielności majątkowej, rozliczenia na umowę o dzieło z 50-procentowym kosztem uzyskania przychodu czy darowizny. Urząd skarbowy chętnie ulży również osobom, które… oszczędzają na emeryturę – ale nie do skarbonki. Wystarczy, że zaczną odkładać pieniądze, podejmując jedno z rozwiązań w ramach III filaru emerytalnego, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Dzięki IKZE możesz co roku odkładać pieniądze na przyszłą emeryturę i jednocześnie korzystać z ulgi podatkowej, która polega na możliwości odpisywania wpłat na IKZE od dochodów.A co robi ulga podatkowa w rozwiązaniu emerytalnym? Zachęca Polaków do myślenia o przyszłości w wymierny, coroczny, finansowy sposób.

Kto oszczędza na emeryturę, ten ma ulgę!

Maksymalny limit wpłat na IKZE w 2020 roku to 6 272,40 . Wpłacając całą kwotę do końca roku, możesz odliczyć ją od dochodu. Daje to nam minumum 18 złotych za każde 100 PLN wpłacone na Twoją przyszłość. To nawet do 2 007 zł w 2021 roku!

 

Jeszcze więcej kasy na przyszłość!

Sprawdź nowe limity i ulgi IKZE >>

 

Czy możesz wpłacić na IKZE mniej niż maksymalny limit? Oczywiście, ale ulga zostanie obliczona od wpłaconej na konto emerytalne kwoty.

Z IKZE jako optymalizacji podatkowej korzysta bardzo wiele osób. Przede wszystkim dlatego, że jest to jeden z ciekawszych i wygodniejszych sposób oszczędzania dodatkowych pieniędzy na emeryturę. Wpłaty na to konto emerytalne są bardzo łatwe (jak zwykły przelew), kwota dowolna, a końcowe rozliczenie na PIT-cie bardzo proste. Odzyskane pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel, np. wpłacić na IKE (Indywidualne Konto Emerytalne).

 

Zjedz ciastko, miej ciastko.

Poznaj więcej korzyści podatkowych z oszczędzania na emeryturę >>

 

Założenie konta IKZE to podwójny zysk dla świadomego obywatela – nie tylko obniża on bieżące podatki, ale przede wszystkim oszczędza i podwyższa swoją przyszłą emeryturę. Statystyki dotyczące starości polskiego społeczeństwa i systemu emerytalnego są alarmujące.  Zatem Ty nie daj z siebie zrobić MEMEryta 🙂

 

Na co mi pieniądze na emeryturze?

Na godne PRZEżycie. Sprawdź!

 

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują się w Prospektach Informacyjnych funduszy oraz w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Wzrostu, Generali Akcje: Nowa Europa, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcje Dywidendowy w Generali FunduszeFIO oraz Generali Obligacje Aktywny, Generali Akcje: Daleki Wschód, Generali Euro, Generali Akcje Biopharma, Generali Akcje Selektywny Globalny, Generali Zagraniczny, Generali Aktywa Polskie w Generali FunduszeSFIO. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.