5 powodów, żeby postawić na IKZE


Dlaczego warto wybrać IKZE, dla kogo jest to najlepszy sposób na oszczędzanie pieniędzy na emeryturę oraz czy jest się czego bać w III filarze emerytalnym? Poznaj 5 powodów, dla których warto wybrać Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego jako ochronę Twojej przyszłości.

Indywidualne Konto Zabezpieczania Emerytalnego to produkt stworzonych w ramach dobrowolnego III filaru emerytalnego. Pozwala na gromadzenie pieniędzy, które w znaczący sposób mogą wzmocnić dochód na emeryturze. Dlaczego warto zainteresować się IKZE i czy to faktycznie tak trudny produkt, jak się wydaje?

1. IKZE to idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają sposobu na oszczędzanie na emeryturę

Odkładanie dodatkowych pieniędzy na emeryturę dla większości z nas może okazać się nie lada wyzwaniem. Wrzucanie drobnych kwot na konto oszczędnościowe to oczywiście najprostszy sposób, ale ma swoje wady. Jako ludzie nie lubimy oszczędzać, ponieważ jest to dla nas niewygodne (wręcz nieprzyjemne) oraz brakuje nam elementu gratyfikacji (natychmiastowej nagrody). I owszem, odkładanie oszczędności do skarpety takowych nagród nie daje.

 

Emerytura cię przerasta? Sprawdź, jak nie popłynąć z najważniejszym projektem dla Ciebie

Podpowiadamy >> 

 

W przeciwieństwie do IKZE. Przede wszystkim, pieniądze zgromadzone na tym koncie mogą zostać zainwestowane w fundusze inwestycyjne. W zależności od Twojego podejścia do ryzyka mogą to być dynamiczne lub bezpieczne fundusze – Ty decydujesz. Po drugie, co roku możesz odliczyć wpłaconą kwotę na IKZE (w 2024 r. limit wpłat wynosił 9 388,80 zł, a dla osób samozatrudnionych aż 14 083,20 zł) od podatku dochodowego! Im więcej zaoszczędzisz, tym większa ulga. Odliczony podatek na PIT możesz zainwestować lub rozporządzić nim w dowolny sposób, np. część przeznaczyć na przyjemności, a część odłożyć na przyszłość.

2. IKZE to dodatkowe pieniądze do Twojej emerytury z ZUS-u

Trudno powiedzieć ze stuprocentową pewnością, jak będą kształtowały się emerytury w Polsce za 20-30 lat. Jedno jest pewne – dodatkowe pieniądze na pewno się nie zmarnują. Będziesz mógł je wydać na wymarzoną podróż, dodatkową książkę lub zajęcia fizyczne. Nie wątpimy, że sam już wiesz, na co mógłbyś przeznaczyć te środki!

IKZE pozwala oszczędzić Ci na te przyjemności już dziś. Wystarczy odkładać niewielkie kwoty (lub wpłacać całą sumę) na konto, wybrać fundusze o wariancie odpowiadającym Twojej skłonności do ryzyka oraz możliwościom finansowym i… cieszyć się obecnym życiem. Po przejściu na emeryturę, pieniądze zgromadzone na IKZE będę wypłacane co miesiąc w ratach jako dodatek do Twojej emerytury (możesz też wybrać wypłatę całej sumy), za co sobie kiedyś podziękujesz.

3. IKZE to możliwość odliczenia wpłat od PIT-u

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego pozwala Ci czerpać zyski już teraz. IKZE, w przeciwieństwie do modelu IKE, daje Ci możliwość odpisania wpłaconych oszczędności od podatku dochodowego dzisiaj. Wysokość zwrotu zależy od wielkości Twoich wpłat na konto w danym roku rozliczeniowym oraz progu podatkowego (12%, 19% lub 32%), według którego się rozliczasz.

Warto jednak wiedzieć, że podatek, jaki odraczasz dziś, zapłacisz przy wypłacaniu pieniędzy z konta po 65 roku życia. Jednak możliwość odliczenia go już teraz i zainwestowania tych pieniędzy np. w IKZE lub IKE, jest dobrą finansową decyzją.

4. IKZE to zysk bez podatku Belki

Pieniądze odkładane na IKZE pracują. Lokując je w wybranym funduszu inwestycyjnym, pozwalasz im się rozmnażać bezpiecznie, umiarkowanie lub dynamicznie. W momencie wypłaty, zgromadzona suma na IKZE będzie obejmowała dokonane wpłaty i zyski. Wybierając IKZE z funduszem inwestycyjnym, liczymy na zwrot z inwestycji (stopa zwrotu). To mogą być naprawdę wysokie kwoty!

Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z zyskiem, jesteśmy zobowiązani zapłacić podatek od zysku – tzw. podatek Belki, który wynosi 19 proc. W przypadku IKZE przy wypłacie pieniędzy płacisz tylko 10 proc. całej kwoty inwestycji. Jeżeli dobrze wykorzystasz ulgi podatkowe, na koniec w portfelu odczujesz tę różnicę. Na plus!

5. IKZE to elastyczność w zakresie wpłat, wypłaty i rezygnacji

Wbrew pozorom III filar nie straszy stałymi opłatami czy karami. Jest zupełnie na odwrót. Przede wszystkim wysokość wpłat na IKZE ustalasz sam. Wpłat możesz dokonywać, jak chcesz i kiedy chcesz, np. za pomocą przelewu bankowego – szybko i wygodnie. Możesz ustalić nawet stałe zlecenie w swoim banku.

Jeżeli masz taką potrzebę, możesz na jakiś czas zrezygnować z wpłat na IKZE. Konto nadal działa, a zgromadzone na nim pieniądze pracują.

Po osiągnięciu 65 lat masz prawo do wypłaty zgromadzonych pieniędzy. Możesz wybrać jednorazową wypłatę całej sumy lub wyznaczyć nam zasady wypłaty pieniędzy w ratach.

IKZE to prawdziwa wolność wyboru i swoboda.

 

IKZE czy IKE? Które konto wybrać?

Sprawdź teraz >>

 

Materiał reklamowy Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji KPW (obecnie: KNF) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl. 

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
Niniejsza prezentacja ma charakter marketingowo-informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej, podatkowej rachunkowej czy księgowej, ani nie należy jej traktować w ten sposób. Materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego
Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym.
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.
Ulga podatkowa w wysokości 3 004,42 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 1 783,87 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 126,66 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ulga podatkowa w wysokości 4 506,62 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 2 675,81 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 689,98 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.