5 argumentów za oszczędzaniem w IKE


IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne, to niedoceniane rozwiązanie zabezpieczenia finansowego. Pod pewnymi względami lepsze niż konto oszczędnościowe czy obligacje. Niewielu decyduje się na nie, choć to doskonała propozycja dla każdego z nas. Dowiedz się więcej o IKE i o tym, jak (za)dbać o swoją przyszłość już teraz.

Dodatkowe źródło gotówki będzie najprawdopodobniej nieocenione, gdy przyjdzie nam przejść na emeryturę. Obecne szacunki wysokości emerytur dla dzisiejszych 30- i 40-latków to 20-30 proc. ostatnich dochodów. To bardzo mało. Wielu ekspertów potwierdza, że liczenie tylko na emeryturę z ZUS-u nie pozwoli na przeżycie. Aby uniknąć losu emeryta, który musi szukać dodatkowego dochodu, warto zainteresować się specjalnymi rozwiązaniami emerytalnymi. Jednym z nich jest IKE.

Indywidualne Konto Emerytalne to możliwość stopniowego, bez nadmiernego obciążania domowego budżetu, gromadzenia kapitału, jaki pozwoli godnie żyć na emeryturze. Korzystając z IKE, to my decydujemy, ile odkładamy i jak często wpłacamy pieniądze. Państwo reguluje tylko maksymalne limity roczne wpłat, które wyliczane są na podstawie prognozowanego wynagrodzenia. W 2024 roku limit wynosi 23 472 złotych.

1. Najbardziej elastyczne rozwiązanie finansowe na przyszłość

IKE wiąże się również z wyborem, gdzie otworzymy rachunek i jakie instrumenty finansowe zostaną użyte w przypadku naszych oszczędności. Mamy do wyboru między innymi lokaty bankowe, papiery wartościowe, obligacje skarbowe czy fundusze inwestycyjne. Możemy więc zdecydować się na instrumenty o małym ryzyku i niskiej stopie zwrotu, jak i na te o wysokiej stopie zwrotu, ale też obarczone większym ryzykiem finansowym. Wybór to indywidualna sprawa oszczędzających i zależy od wiedzy finansowej, skłonności do ryzyka, a także od preferowanego sposobu dokonywania wpłat. Indywidualne Konto Emerytalne można założyć w bankach, w towarzystwach ubezpieczeniowych, w domach maklerskich oraz w towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

 

Kiedy warto zacząć odkładać na emeryturę?

Sprawdź to >>

 

2. Tutaj Belki nie zapłacisz!

Odkładając regularnie pieniądze na IKE, gromadzimy fundusz, z którego będziemy mogli korzystać po nabyciu praw do świadczeń emerytalnych, czyli po ukończeniu 60 lat (lub 55 lat w przypadku osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury).

Wypłata zgromadzonego kapitału może następować w ratach – wtedy pieniądze będą jakby dodatkiem do emerytury państwowej lub w całości – sami dysponujemy, kiedy i ile pieniędzy znajduje się na naszym bieżącym koncie.

Bez względu na to, który sposób wypłaty wybierzemy, tak oszczędzone pieniądze są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, lepiej znanego jako podatek Belki. To bardzo ważna ulga, ponieważ ten podatek stanowi nawet 1/5 wygenerowanych zysków. W przypadku oszczędzania na lokacie od wygenerowanego zysku musielibyśmy zapłacić podatek od zysków kapitałowych. Jednak w przypadku IKE jesteśmy z tego obowiązku zwolnieni.

3. Bezpieczeństwo pieniędzy w IKE

Warto wiedzieć, że IKE ma taki sam charakter jak konta bankowe czy lokaty, więc jest naszą własnością. To oznacza, że nikt nie może zabrać nam zgromadzonego kapitału. Co więcej, można powiedzieć, że pieniądze w IKE są o wiele bardziej bezpieczne niż te, które zgromadzimy w ramach rozwiązań I i II filaru emerytalnego. Te ostatnie zależą bowiem od wypłacalności państwa, a także od aktualnych wskaźników i wieku emerytalnego, którymi rząd może manipulować.

4. Bezproblemowe dziedziczenie zgromadzonych pieniędzy

W porównaniu do I i II filaru emerytalnego również w przypadku dziedziczenia IKE wypada lepiej. W przypadku śmierci oszczędzającego wszystkie środki zgromadzone na IKE są dziedziczone tak jak reszta majątku. Spadkobiercy dziedziczą je na zasadach ogólnych. Istnieje również możliwość wskazania konkretnej osoby, która będzie mogła dysponować tymi środkami w przypadku śmierci właściciela konta. Co ważne, spadkobiercy nie zostaną obciążeni podatkiem od dochodu od osób fizycznych, podatkiem od inwestycji kapitałowych ani podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli zdecydują się przelać te pieniądze na swoje osobiste konta IKE lub IKZE.

5. Pieniądze na IKE mogą pracować podwójnie

Jak wspomnieliśmy, decydując się na założenie Indywidualnego Konta Emerytalnego, możemy skorzystać z różnych form oszczędzania. Wśród nich fundusze inwestycyjne cieszą się największą popularnością. Budowany kapitał na IKE może dodatkowo pracować, będąc inwestowany w mniej lub bardziej bezpieczne warianty. Dobranie odpowiedniej strategii inwestycyjnej to rola doradców finansowych, którzy w zależności od wieku, podejścia do ryzyka, a nawet wiedzy na temat finansów, pomogą dobrać odpowiedni rodzaj inwestycji.

Indywidualne Konto Emerytalne to rozwiązanie dla osób, które przede wszystkim chcą odkładać pieniądze na przyszłość, wiedzą, że optymalizacja podatków to ważna kwestia finansowa i lubią, gdy ich oszczędności pracują.

 

Materiał reklamowy Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji KPW (obecnie: KNF) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl. 

Porozmawiaj z ekspertem o emeryturze

checkpointOtrzymasz rozsądny plan emerytalny

checkpointRozmowa potrwa maksymalnie kilkanaście minut

checkpointW każdej chwili możesz usunąć swoje dane osobowe

Podaj pełne imię i nazwisko
Podaj prawidłowy adres e-mail
Podaj prawidłowy numer telefonu

Dziękujemy za zostawienie namiarów do siebie.

Widzimy, że jesteś zainteresowany tematem swojej emerytury. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.
Niniejsza prezentacja ma charakter marketingowo-informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej, podatkowej rachunkowej czy księgowej, ani nie należy jej traktować w ten sposób. Materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego
Szczegółowe informacje na temat IKE i IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKE lub IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym.
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.
Ulga podatkowa w wysokości 3 004,42 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 1 783,87 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 126,66 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ulga podatkowa w wysokości 4 506,62 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 2 675,81 zł, a przy progu podatkowym 12% ulga wyniesie 1 689,98 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2024 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.